Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Regularo de la Komunista Frakcio


Komuniko de la Komunista Frakcio (n°8) [1]

REGULARO de la Komunista Frakcio de SAT,
akceptita la 15-an de julio 1996 dum la 69-a Kongreso de SAT

- 1 - Komunista Frakcio de SAT estas fondita surbaze de la REGULARO pri la funkciado de la SAT-Frakcioj, kiu organizas la propagandan laboron de SAT-membroj, anoj de sama politika partio aŭ tendenco, ekster la kadro de SAT.
- 2 - La Komunista Frakcio de SAT akceptas la tutan statuton kaj regularon de SAT.
- 3 - La Komunista Frakcio de SAT konsistas el membroj de SAT, kiuj akceptas tiun ĉi regularon.
- 4 - La aliĝo de komunistoj, membroj de SAT, al la Komunista Frakcio, ne estas deviga.
- 5 - Kiu ne povas esti membro de SAT pro apliko de la artikolo 7 de la Statuto de SAT, tiu ankaŭ ne povas esti membro de la Komunista Frakcio.
- 6 - La tasko de la Komunista Frakcio estas la propagando kaj aplikado de Esperanto ĉe la respektivaj partioj aŭ movadoj, la reciproka informado de ĝiaj membroj kaj la faciligo de kunlaboraj rilatoj inter komunistoj, laboristoj kaj progresuloj en la tuta mondo.
- 7 - La Komunista Frakcio de SAT ne estas partio nek partipolitika movado aŭ organo. Havante taskon de helpanto, ĝi ne kontribuas al paralela decidpovo preter ekzistantaj partioj. Kun referenco al la instruoj de Marks kaj aliaj pensuloj de la laborista movado, kaj kun konsidero pri la lecionoj de la historio, ĝi kontribuas, sur sia tereno kaj per siaj rimedoj, al la agado kaj bataloj de siaj klas- kaj partifratoj.
- 8 - La kolektivaj decidoj, kiujn la Komunista Frakcio de SAT faras por plenumi sian agadon, ne povas devigi ĝiajn membrojn al agado, konduto aŭ alpreno de pozicioj kontraŭaj al la statutoj de SAT aŭ de iliaj respektivaj partioj, nek trudi al la respektivaj organizoj respondecojn, kiujn ili propravole ne havas.

(el Sennaciulo de novembro 1996, p.112)


[1] Kiel estas notite en la protokolo de la 69-a SAT-Kongreso, la Komunista laborgrupo decidis en tiu kongreso alpreni la nomon "Komunista frakcio de SAT".

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !