Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Rifuzon de la restarigo de la « delikto de blasfemo » !


Komuna deklaracio de la Laikaj, Humanistaj, Ateistaj kaj Liberpensaj Asocioj Rifuzon de la restarigo de la « delikto de blasfemo » ! Necesas aboli gin cie kie gi plu ekzistas !

De 1999, la Organizajo de la Islama Konferenco, kies sidejo situas en Djeda (Saud-Arabio), kaj kiu kunigas 57 Statojn, postulas la agnoskon de internacia traktato por difini kaj malpermesi la « blasfemon ».

Sekve de la afero pri la provokema video-anonco de filmo, kies veraj mendintoj estas ne ankorau konataj, sed enkadrigas en la supozata « Konflikto de Civilizacioj » kaj en kunteksto de manifestacioj, foje mortigaj, sed ciam zorge kun-arangitaj, la Organizajo de la Islama Konferenco promociis ce UNO tekston (lastmomente forpusitan) por instigi al subpremo de tiuj kiuj ofend-celas « religiajn simbolojn kaj sanktajn personojn ».

Sammomente, en Grekujo, lando kie la delikto de blasfemo plu ekzistas, juna civitano estis malliberigita car li mokis pretenditan « sanktulon » de la ortodoksa kristanismo ce iu Retejo.

La 27an de septembro, la rusa Parlamento, subtenata de la ortodoksaj kaj musulmanaj autoritatoj, decidis plifortigon de la subpremo koncerne la saman temon.

En Hindujo, la katolikaj instancoj jus riprocis al la cenzuro, ke gi ne severas kontrau filmo de Bollywood « kiu fi-kritikas la katolikismon ».

En Francujo, katolikaj medioj postulas, okaze de teatrajoj au de ekspozicioj taksataj « blasfemaj », la malpermeson de iliaj diskonigoj.

En pluraj lokoj de Europo, la « delikto de blasfemo » plu enestas la legarojn, ec se la forto de la publikaj opinioj kiuj inklinas al la konscienc-libereco, malhelpas ke gi estas aplikata. En Francujo mem, en Alzaco, gi estis aplikata, antau jaroj, kontrau aktivuloj de Act-Up, reference al la germana Jura Kodo kiu daure aplikigas en Alzaco-Mozelo.

Kaj guste en tiu momento, kiam la Europa Unio, pere de sia Alt-reprezentantino pri eksterlandaj aferoj kaj pri la politiko de sekureco, Sino Ashton, decidis subskribi deklaracion kun la Organizajo de la Islama Konferenco, la generala sekretario de la Ligo de arabaj Statoj kaj la Prezidanto de la Komisiono de la Afrika Unio, komunikajon kiu diris : « Ni kredas je la graveco respekti ciujn profetojn, je iu ajn religioj ili rilatas ».

Tiu sinteno nur faciligas la atencojn al la esprim-libero kaj la intensigon de la subpremo, gi endangerigas, ne nur en Europo, ciujn sekularajn kaj laikajn legarojn, kiuj organizas au protektas la liberecon de konscienco, de presado kaj de kreado. Gi endangerigas la liberecon kaj la fizikan sekurecon de ni ciuj, car gi estas komenco de totala arbitro.

La organizajoj subskribintaj, postulas la retiron de tiu deklaracio, la cesigon de la kondamnoj kontrau ciuj personoj kulpigitaj je la nomo de la tre reakcia « delikto de blasfemo ».

Subskribintaj asocioj :

Fédération nationale de la Libre Pensée française (FNLP) Ligue de l’Enseignement Ligue des Droits de l’Homme (LDH) Union Rationaliste Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) Mouvement « Europe et Laïcité » (CAEDEL) Union des Athées Association « Laïcité-Liberté » La Libre Pensée Autonome (Bouches-du-Rhône) National Secular Society (Britujo) Atheism UK (Britujo) Freethought Information Service UK (Britujo) Freethought History Research Group (Britujo) Liberpenso de Luksemburgo Liberpenso de Genevo (Svisujo) Association vaudoise de la Libre pensée (ALVP-Svisujo) Itala Nacia Asocio de la Liberpenso « Giordano Bruno » Federacio de la Liberpensuloj (Austrujo) Liberpenso de Brandenbourg (Germanujo) La Liberpenso de Grekujo « La amikoj de Hipatia » Association Belge des Athées Centro por la libereco de esplorado ONLUS (Italujo) Nationale Institute of Francois Marie Voltaire (Slovakio) Europa Laica (Hispanujo) Unio de la Ateistoj kaj Liberpensuloj de Katalunio (Hispanujo) Sidmennt the Icelandic Ethical Humanist Association (Islando) Humanistisk Samfund (Danlando) Protagora (Kroatio) Libre pensée de Jodoigne (Belgujo) Associação República e Laicidade (Portugalujo) Atheist Ireland Pola Asocio de la Raciistoj (Pollando) Ateista Asocio (Pollando) Humanista Asocio (Pollando) Association Sapere Aude, Center for Inquiry Transnational (Pollando) Europa Feminista Iniciato (Pollando) Atheist Association (Finnlando)

Ankau subskribis tiun ci deklaracion :

Pascal-Eric Lalmy, nacia sekretario de PRG pri la laikeco Luis Manuel Mateus, eksa Prezidanto de « Respubliko kaj Laikeco » de Portugalujo Asocio Libres penseurs athées —- Atheist Freethinkers (Canada) Sociedad Humanista Etica Deodoro Roca (Argentine) Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO)