Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Sekve de la referendumo pri eksedziĝo en Malto

informas la Malta Humanista Asocio


Malto estas la ununura lando en Eŭropo kaj unu el la du landoj de la mondo kie eksedziĝo ne ankoraŭ estas laŭleĝe permesata. Tamen, tio verŝajne evoluos ĉar okaze de la referendumo organizita la lastan 28an de majo, majoritato de la voĉdonantoj decidis ke la Parlamento starigu leĝon por permesi la eksedziĝon. Sed problemoj plu restas. Laŭ la malta leĝo, referendumo havas nur konsultan valoron, do la leĝo plu estu debatita kaj akceptita de la deputitoj. Jam multaj konservativuloj anoncis sian intencon voĉdoni malfavore al tiu enkonduko de la eksedziĝo en la leĝaron. Unuarange la Ĉefministro de Malto, prezentis la sintenon de sia partio, la Kristan-Demokrata partio, kontraŭ ĉiu evoluo de la leĝaro kaj persone kampanjis por nea voĉdono.

La rom-katolika eklezio de Malto ankaŭ akra-tone animis la kampanjon kontraŭ la eksedziĝo. Malto estas konsiderata kiel la plej katolika lando de Eŭropo, kaj okaze de sia vizito sur la insulo en 2010, la papo Benoît XVI instigis la Maltanojn defendi la ne-nuligeblon de la geedziĝo. La Eklezio tiucele uzis ĉiujn rimedojn. Ĝiaj episkopoj kaj ĝia klerikaro minacis la kredantojn dum la tuta kampanjo, argumentante pri neripareblaj konsekvencoj de ilia voĉdono kaj pri la stato de mortiga peko en kiu ili sin metus se ili favore voĉdonus, eĉ se ili sindetenus ĉe la referendumo. La rom-eklezio ankaŭ financis multekostan kampanjon inkluzive grandajn afiŝojn, televidajn trud-informojn kaj librojn kontraŭ la eksedziĝo senditajn al ĉiuj paroj de la lando. Spite al ĉio ĉi, du trionoj de la malta voĉdonantaro preferis ignori la instigojn de la Eklezio.

La rezulto de la referendumo estu analizita kiel esprimo de forta inklino de la Maltanoj por pli markita disigo de la Eklezio kaj de la Ŝtato. Malto plu restas religia Ŝtato kaj la Konstitucio difinas la rom-katolikan religion kiel ŝtatan religion, kaj eĉ, en alia artikolo estigas deviga la edukadon pri la katolika fido en la publikaj lernejoj. Aliaj leĝoj estigas pli kompetentaj la ekleziajn tribunalojn specializitajn pri eksedziĝo, ol civilajn tribunalojn, kaj la blasfemo kaj eĉ simplaj ŝercoj pri Eklezio estas puneblaj je malliberigo. Tamen humanistaj, laikaj kaj ateistaj movadoj komencas firmigi sian ĉeeston sur la insulo. La Maltanoj nun senpacience atendas la debaton pri la leĝo, kun firma espero ke iliaj deputitoj faros sian devon kaj enkalkulos la klare esprimitan volon de la voĉdonantoj. La 2an de junio 2011