Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Anarkiisma Federacio : Pafado en Charlie Hebdo


Pafado en Charlie Hebdo

La franclingva Anarkiisma Federacio kondamnas terurita la atencon okazintan en la lokaloj de la periodaĵo Charlie Hebdo, kiu atenco estigis 12 mortintojn kaj 11 vunditojn.

Ni dividas la emocion, la indignon kaj la malĝojon de iliaj familianoj, de iliaj amikoj kaj de iliaj kolegoj post tiu abomeninda krimo. Inter la viktimoj troviĝas kelkaj homoj, kiuj alitempe kunlaboris ĉe Le Monde Libertaire [La Liberecana Mondo] kaj kiuj, malgraŭ ke poste niaj sintenoj diverĝis, restos en la memoro de multaj kamaradoj.

Ĉi atenco devas memorigi al ni, ke la religia obskurantismo kiel politiko estas mortiga.

Ni kondamnas la murdintojn, sed tenos nin garde kontraŭ la ekstremdekstraj reagoj aŭ kontraŭ la polica ŝtat-aparato.

Ni plue kontraŭbatalos la subpremadon, la aŭtoritatismon kaj la netoleremon, tutegale, ĉu ili kaŝiĝas post religio, aŭ post nacio, aŭ post ordo kaj sekureco.

Anarkiisma Federacio, la 7an de januaro 2015