Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Alvoko al la Laikaj organizaĵoj en Francio, en Eŭropo kaj en la mondo kiuj mencias kiel garantianton la principon pri la apartigo de la Eklezioj disde la Ŝtato

Okaze de la vizito de la papo en Francio


La subskribintaj organizaĵoj de tiu alvoko – Nacia Federacio de la Libera Penso (Fédération Nationale de la Libre Pensée), Raciista Unio (Union Rationaliste), Centro de Eŭropa Demokrata kaj Sekulara Agado (Centre d’Action Européenne Démocratique et Laïque) – estas francaj membroj de la Internacia Humanista kaj Sekulara Unuiĝo (International Humanist and Ethical Union - IHEU). Tiu neregistara organizaĵo estis fondita en Amsterdamo en 1952. Ĝia unua prezidanto estis Julian Hŭley. Ĝi kunligas pli ol cent membrajn organizaĵojn en la tuta mondo. Ĝi estas kreditigita apud UNo, UNICEF, Unesko, Konsilio de Eŭropo.

Tiuj francaj organizaĵoj, membroj de la IHEU, deziresprimas reaserti la sekularajn principojn okaze de la anonco de la vizito de la papo Benedikto XVI-a en Francio, ĉirkaŭ la 31-a de majo 2008, invite de la Konferenco de episkopoj de Francio. Tiu vizito celas « celebri la 150-an datrevenon de la unua aperaĵo de la Virgulino al Bernadette Soubirous en la groto de Lurdo ».

La leĝo de apartigo de la Eklezioj disde la Ŝtato de 1905 certigas la liberecon de konscienco kaj garantias la liberan praktikadon de la kultoj. La libereco de cirkuladoj de ideoj kaj de personoj estas ankaŭ netransigeblaj. Ni reasertas tiujn fondamentajn principojn.

La leĝo de 1905 precizigas ke « La Respubliko ne agnokas, ne sajlaras, nek subvencias iun ajn kulton ». Konsenkvence la kultaj manifestacioj akompanantaj la vojaĝon de la papo ne povas ricevi publikan financaĵon. La kostoj esence propraj al la translokadoj kaj al la akcepto de internacia publika eminentulo estas de alia naturo.

Por la sekulara franca, eŭropa kaj internacia movado, tiu vizito kuŝas tamen sur relativa duba senco pri la statuso de la papo, samtempe regnestro de la Civito de la Vatikano kaj religiestro.

Transe mem de la vizito de la papo, aperas al ni grave reaserti tiujn principojn. En tiu celo la francaj organizaĵoj membroj de la IHEU proponas al ĉiuj sekularaj organizaĵoj organizi same internacian sekularan iniciaton en Parizo dimanĉon la 1-an de junio 2008 pri tri postuloj.

Kontraŭ la publika financado de la kultaj aktivaĵoj !

Por la sekulareco en Eŭropo !

Por la apartigo de la Ŝtatoj disde la Eklezioj !

Subskribantoj :

- Fédération nationale de la Libre Pensée (France)
- Ligue française de l’Enseignement (France)
- Union Rationaliste (France)
- Mouvement « Europe et Laïcité » (CAEDEL)
- Union des Athées et Libres Penseurs d’Espagne et Union des Athées de Catalogne
- National Secular Society (Royaume-Uni)
- Fédération Humaniste Européenne
- Bund Gegen Anpassung (Allemagne)
- Grenade Laïque (Espagne)
- Union des Athées (France et Belgique)
- Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) - France
- Mouvement Laïque québécois (Canada)
- Humanist Association of Canada

elŝuti :

Papo
JPEG - 4.4 kb, 101 x 150 pixels