Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Ateismo kaj Esperanto

UK Jokohama 2007


Dum la kongreso de la libera penso, en Parizo, en 1905, deziresprimoj estis akceptitaj favore al Esperanto. La libera penso estis do inter la unuaj organizaĵoj en Francio kaj en la mondo, kiuj deklaris opinion favore al Esperanto.

Cambridge, Britujo,1907. Tiam okazis la 3-a UK de Esperanto. Dum ĝi fondiĝis internacia asocio de liberpensuloj sub la nomo “Libera penso”. Inter la 25 membroj-fondintoj, estis konataj nomoj kiel Moch kaj Bourlet. Memore al la centjariĝo de la libera pensoprelegis Dominique SIMEONE dum la forumo de ATEO, vendrede posttagmeze.

Claude NOURMONT (KN 78)

elŝuti :

ondas_Jokohamo_2007
PDF - 994.3 kb, 0 x 0 pixels