Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Alvoko al monda kongreso de la Libera Penso por la SENDIECO kaj la PENSO LIBERA.


La franca federacio de la Libera Penso, okaze de sia nacia kongreso, kunveninta en Tuluzo de la 8-a ĝis la 10-a de julio 2004, iniciatas sendi la inaŭguran alvokon por la kunveno de la monda Kongreso de la Libera Penso, en Parizo, la lundon 4-an de julio 2005.

2005 estos la jaro de la centa datreveno de la baloto de la leĝo pri disiĝo de la Eklezioj kaj la Ŝtato en Francio. Tiu leĝo igis el la absoluta libereco de la konscio, fundamentan demokratan liberecon. Tiu demokrata konkerado estas hodiaŭ la plej malgranda komuneco inter ĉiuj, kiuj laboras por la liberiĝo ĉioma, socia, politika kaj ekonomia de la Homaro, kiel postulis ĝin la monda kongreso de la Libera Penso en Romo la jaron 1904 : "la Libera Penso estas laika, demokrata kaj socia, t.e. ĝi forĵetas nome de la homa digneco tiun trioblan trudon : la ekscesan povon de aŭtoritato pri religia temo, de la privelegio pri politika temo, de la kapitalo pri ekonomia temo".

Laŭ tiu tradicio la Internacia manifesto por sendieca homaranismo, funda manifesto de l’Internacia Komitato de Ligo de Sendiuloj kaj Liberpensuloj, deklaras : " la rekono de tiu libereco de konscio elpruviĝis multfoje en la Historio : en la Unua Amendo de la Konstitucio de Usono en 1789, en la leĝo pri disiĝo de la Eklezioj kaj la Ŝtato en Francio en 1905, en la disiĝo de la Eklezioj kaj la Ŝtato en Meksikio en 1917, enl a dekreto pri disiĝo de la Eklezioj kaj la Ŝtato en USSR en 1918.

Konsekvence ni postulas du aferojn :

1. Laŭ individua skalo, ni deklaras nin por la kreskado internacia de la sendieco, kiu estas la nura bazo de la vera homaranismo. Se la kreo je la dioj daŭras, tiam ne povas esti loko digna por la homo. Ni devas elekti, kaj ni elektis la homon. Ni deziras substreki, ke la sendieco (en lokoj kiel Hindujo aŭ antikva Grekujo) estas tre malnova filozofio, kiu ekzistas ekde longe antaŭ la plejparto de la religioj kaj de la sektoj.

2. Ĉar la vera libereco de konscio povas ekzisti nur tra la neŭtraleco de la Ŝtatoj kaj de la publikaj servoj pri filozofa afero (religiaj aŭ kontraŭreligiaj), ni postulas la kompletan disiĝon inter la Ŝtato kaj la Eklezioj en la tutaj landoj. Neniu registaro rajtas trudi al siaj civitanoj religian kredon aŭ religian malkredon.

Ni subtenas sen kondiĉe la laikecon kaj la neŭtralecon de la registaroj, kiuj lasas ĉiu homo libera por elekti kaj eksprimi siajn proprajn kredojn, sen iu ajn trudo nek socia nek registara.."

Tiu Manifesto ricevis certan aŭskulton tra la tutaj kontinentoj. Subskribis je hodiaŭ : Fédération Nationale de la Libre Pensée (France), American Atheists (USA), Union des Athées (France), Dachverband Freier Weltanschauungs-Gemeinschaften (Deutschland), Nigerian Humanist Movement (Nigeria), Secular Society (New-Zealand), Bund Gegen Anpassung (Deutschland), Athées de Catalunya (Espana), Association burundaise des Libres Penseurs, Union des Athées et des Libres Penseurs (España)

La nacia Federacio de la franca Libera Penso proponas, ke la Internacia Manifesto por sendieca homaranismo estu la unua teksto diskutota por la monda Kongreso de la Libera Penso.

Centunu jaro post la internacia kongreso de la Libera Penso, kunveninta en Romo en 1904, kiu starigis la projekton de leĝo pri disiĝo de la Eklezioj kaj la Ŝtato en Francio, ni proponas, ke estu diskutata la internacia rezulto de la lukto por disiĝo en la tutaj ŝtatoj, la antaŭeniroj, la progresoj kaj la retroiradoj, kaj kiel vigligi tiun lukton tra ĉiuj kontinentoj.

La franca Libera Penso ankaŭ proponas, ke la dua temo de tiu monda Kongreso estu la grava defendo de la sendieco, de la materialismo kaj de la racionalismo.

La franca Libera Penso alvokas ĉiujn sendiecajn asociojn kaj tiujn de la Libera Penso tra la mondo kaj tra ĉiuj kontinentoj igi sian tiu alvoko por la monda Kongreso de la Libera Penso, kunsubskribante tiun inaŭguran deklaracion, kaj konfirmante tuj kiam eble sian konsenton por partopreni en tiu Kongreso.

Ĝi demandas al ili, tien sendi prezentajn delegaciojn de iliaj asocioj kaj sendigi la tutajn proponojn pri debatotaj aferoj kaj iliajn sugestojn pri la kunveno de la monda Kongreso.

Adoptita je la majoritato far la Kongreso, krom 1 kontraŭ kaj 2 sindetenoj.

La nacia Kongreso de Tuluzo de la Libera Penso, la 10-an de julio 2004.