Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Gazetkomuniko de la 16a de marto 2006

Por libero en serĉado pri historiaĵoj.


La 21an de julio 2005, gazetkomunike, la Nacia Federacio de la libera Penso solene protestis kontraŭ minacoj kiujn suferis Sinjorino Annie Lacroix-Riz, historiistino kaj profesoro en Pariza Universitato VII, pro la enhavo de siaj historiaj laboroj.

Tiuj minacoj daŭras kaj nun alprenas formon de ripetataj intervenoj fare de asocioj petantaj administraciajn punojn kontraŭ tiu Universitatanino Ili ankaŭ alprenas formon de fizikaj minacoj, apenaŭ kaŝitaj.

La federacio de la Libera Penso povas nur ripeti, aserti la rajton je libera historia serĉado kaj je protekto de tiu libero, ĉefe en la preciza kazo de Sinjoro Annie Lacroix-Riz.

Tiusence, La Nacia Federacio de la Libera Penso tute apogas la klopodojn de la historiistoj subskribintaj la tekston : 

« Libero por Historio » kiu, la 13an de decembro 2005 deklaris esti « zorgitaj pro la pli kaj pli oftaj politikaj intervenoj en la taksado de la pasintecaj eventoj kaj pro la justicaj proceduroj koncernantaj historiistojn kaj pensulojn ».

Ili rememorigis, interalie, « Historio ne estas sklavo de aktualeco. Historiisto nek algluas al la pasinteco la nunajn ideologiajn skizojn nek enigas en la praajn eventojn hodiaŭajn sentojn. La Historio ne estas la memoro. Historiisto, en scienca demarĉo, kolektas la memoraĵojn de la homoj, komparas ilin al ili kaj al la dokumentoj, objektoj, spuroj kaj starigas la faktojn. La Historio kalkulas pri la memoro, ĝi ne estas nur tio. Historio ne estas jura objekto. En libera Ŝtato, apartenas nek al Parlamento nek al justica aŭtoritato difini historian veron. Politiko de Ŝato, eĉ kun la plej bonaj intencoj, ne estas la politiko de historio. »

Tiu libero de historiisto rezultas de demokratio. La libero de historia serĉado havas sencon, nur se ĝi estas tuta kaj kompleta, senlima kaj do, por tion fari, se la rezultoj estas kritikeblaj, en nenia kazo, ili povas esti juĝitaj. Denove, la Nacia Federacio de la nacia Libera Penso subtenas la defendon de Sinjorino Annie Lacroix-Riz.

En Parizo, la 16an de marto 2006