Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Unua Internacio-Dua Internacio-Tria Internacio-Kvara Internacio

Laboristaj Internacioj


Unua Internacio https://eo.wikipedia.org/wiki/Unua_...

Dua Internacio https://eo.wikipedia.org/wiki/Dua_I...

Tria Internacio https://eo.wikipedia.org/wiki/Tria_...

Kvara Internacio https://eo.wikipedia.org/wiki/Kvara...

Internacio de Proleta Esperantistaro https://eo.wikipedia.org/wiki/Inter...

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

LA UNUA INTERNACIO DONIS AL NI LA PROGRAMON

LA DUA INTERNACIO VIGLIGIS LA AMASOJN

LA TRIA INTERNACIO EKZEPLOJN DE KURHAGAN REVOLUCIISMO

LA KVARA INTERNACIO PLENUMU LA MONDREVOLUCION !

http://www.ikek.org/