Ĝisdatigita merkredon la 14an de oktobro 2020   Privata spaco  
Rev-ene Kiuj ni estas ? Kio estas SAT ? Eldonaĵoj E-librejo Projektoj Regularo Arĥivoj Kontaktoj

Anonco

Anarkio - Errico Malatesta

72 paĝoj

Formato : 148 × 210 mm

Prezo : 5,00 €

ISBN : 978-2-918053-19-4

SAT-EFK eldono, 2018Antaŭ unu jarcento

Enhavo

— Antaŭparolo
— Enkonduko
— 1 La milito
— 1.1 La unua pafo okazis en Aŭstralio
— 1.2 Pensoj pro legado
— 1.3 Taglibro pri la kampanjo 1914-1915
— 1.4 Eksterordinara okazaĵo en NeuvilleSaint-Vaast
— 1.5 En Rusio – La 1-a mondmilito kiel preludo de la 2-a Rusa revolucio
— 1.6 Miaj aventuroj dum la Granda Milito
— 1.7 En Portugalio
— 1.8 En Afriko
— 1.9 En Mezoriento. Pri Sykes-Picot
— 1.10 En Orienta Azio
— 2 La milito kaj Esperanto
— 2.1 Zamenhof
— 2.2 Lanti
— 2.3 En Parizo
— 2.4 Pri la Esperanta gazetaro
— 2.5 El la Esperanta gazetaro
— 2.6 Milito kaj lingvo rigarde de Danio
— 2.7 Tivadar Soros kaj Julio Baghy – transvivantoj
— 2.8 Esperanto en Aŭstrio ĉirkaŭ la unua mondmilito
— 2.9 Humana agado de la Esperanta movado
— 2.10 Pacaj klopodoj. La praktika internaciismo de Esperanto
— 3 Personaj memoroj
— PostparoloInformoj

Veganismo - Valéry Giroux & Renan Larue

Antaŭ unu jarcento

La Progresema Esperanto-movado en perspektivo

La Rejnoro - laŭ Rikardo Vagnero

PerVerse - kunbildaj versaĵoj

La minuto preskribita por la sturmo

Nek pardono, nek redono

Historio de S.A.T. 1921-1953

Laborista Esperanta Movado antaŭ la mondmilito

Varma Mezepoko - Sagao en unu prologo, tri aktoj kaj unu epilogo

Indignu !

Ŝlosilringoj

Esperanto (filmo)

Manifesto por nova civilizado — Sufiĉas trairi la ponton

Du klasikaĵoj pri sennaciismo

BoRoKo - Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj

Teatraĵo : Karotkapo, de Julio Renard’

Projekto "Hejmo"

La Aliulo

Esperanta mapo de Eŭropa franclingvio

Sonĝoj de Kristalo (Arko, 2064)

Kanto Ĝenerala

Tuikero la harkio kaj la cetero

Traktaĵo pri ateologio

Varbiloj !

Blankaj T-ĉemizoj "ESPERANTO" k "Internacia Solidareco"

Pinglo "Proletoj el ĉiuj landoj unuiĝu"

Pinglo "Paco per esperanto"

Pinglo "Esperanta flago"

Pinglo "Verda stelo"

Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso

Plano B - Mobilizo por savi civilizacion

Pariza SAT-kongreso

Ligoj

Sennacieca
Asocio
Tutmonda

nenio
S.A.T. Kulturo
nenio
SAT-en-Hispanio
(SATEH)

nenio
Libera Esperanto-Asocio por germanlingvaj regionoj (LEA/G)
nenio
SAT-Amikaro
(Franclingva LEA)

nenio
SAT en Britio
(SATEB)

nenio
Sveda Laborista Esperanto-Asocio
(SLEA)

nenio
La S.A.T-E.F.K

La eldona fako kooperativa celas faciligi la plenumon de la statutaj taskoj de SAT per eldono de kleriga materialo, pretigita kadre de kolektiva laboro kaj kun laŭeble kohera eldon-politiko, ankaŭ kolektive difinita.
Novaĵoj

Veganismo - Valéry Giroux & Renan LarueAnarkio - Errico Malatesta

Originala itallingva titolo : Anarchia [anarkia] Traduko, enkonduko kaj notoj de Carlo Minnaja Kontrolita de Gary Mickle

Antaŭ unu jarcento

La granda milito kaj esperanto Kolektiva verko "mozaika" laŭ la esprimo mem de ties redaktoroj Javier Alcalde kaj José Salguero, kiuj celis "kolekti tekstojn el diversaj devenoj, pri diversaj enhavoj, pri la milito, la militaj jaroj, kaj pri la rolo de esperanto en ĉio tio"

La Progresema Esperanto-movado en perspektivoLa Rejnoro - laŭ Rikardo VagneroPerVerse - kunbildaj versaĵojLa minuto preskribita por la sturmoNek pardono, nek redonoHistorio de S.A.T. 1921-1953Laborista Esperanta Movado antaŭ la mondmilitoVarma Mezepoko - Sagao en unu prologo, tri aktoj kaj unu epilogoIndignu !Esperanto (filmo)Manifesto por nova civilizado — Sufiĉas trairi la pontonDu klasikaĵoj pri sennaciismoBoRoKo - Bildaj Resumoj de KlasikaĵojTeatraĵo : Karotkapo, de Julio Renard’Projekto "Hejmo"La AliuloEsperanta mapo de Eŭropa franclingvioSonĝoj de Kristalo (Arko, 2064)Kanto ĜeneralaJam aperis...

puce Rev-ene

puce Anarkio - Errico Malatesta
Originala itallingva titolo : Anarchia [anarkia] Traduko, enkonduko kaj notoj de Carlo Minnaja Kontrolita de Gary Mickle

puce Antaŭ unu jarcento
La granda milito kaj esperanto Kolektiva verko "mozaika" laŭ la esprimo mem de ties redaktoroj Javier Alcalde kaj José Salguero, kiuj celis "kolekti tekstojn el diversaj devenoj, pri diversaj enhavoj, pri la milito, la militaj jaroj, kaj pri la rolo de esperanto en ĉio tio"

puce La Progresema Esperanto-movado en perspektivo

puce La Rejnoro - laŭ Rikardo Vagnero

E-librejo

puce Historio de SAT 1953-1981puce TRA LA MONDO PER BICIKLO KAJ ESPERANTO

Bitlibra eldono de la tiama 3a eldono, enpaĝigis Nicolas Raymond

puce Historio de S.A.T. 1921-1953puce Laborista Esperanta Movado antaŭ la mondmilitopuce Karotkapo 

Eldona Fako Kooperativa de SAT /// 67 av. Gambetta /// 75020 PARIS

En Francio : Poŝtkonto : Eldona Fako Kooperativa de SAT n°PA 57 612 61W

El eksterlando : Sama konto : IBAN : FR79 2004 1000 0157 6126 1W02 054 BIC : PSSTFRPPPAR aŭ al la kooperativa konto ĉe UEA : efak-q


Kreita per spip