Ĝisdatigita merkredon la 14an de oktobro 2020   Privata spaco  
Rev-ene Kiuj ni estas ? Kio estas SAT ? Eldonaĵoj E-librejo Projektoj Regularo Arĥivoj Kontaktoj

Dans la même rubrique

puce Mortopuno : faktoj & dokumentoj
puce Glumarko "Paco" en 21 lingvoj
puce Broŝureto "La abolo de la laboro" de Bob Blak
puce Broŝureto "Parizo Lumurbo" de Djemil Kesus
puce Broŝureto "For la Neŭtralismon !" de Lanti
puce La Pariza Komunumo de 1871
puce La Itala socialismo kaj esperanto
puce Provu kun Linuks’
puce Poŝkarto de malnova afiŝo (SAT-Amikaro)
puce Plano B - Mobilizo por savi civilizacion
puce Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso
puce Vivu CHE METODO - VIVU ESPERANTO
puce Glumarko "Lernu Esperanton & aliĝu al SAT !"
puce Teatraĵo : Karotkapo, de Julio Renard’
> Hejmpaĝo > Eldonaĵoj de la kooperativo > PerVerse - kunbildaj versaĵoj

Klaku por vidi grandan formaton

PerVerse - kunbildaj versaĵoj

Antaŭparolo :

Pentristo, ilustristo, tradukisto, adaptisto... kaj poemverkisto !...
Kara leganto, eble vi opinias, ke vi ja konas Serĝon Sir’, tiun multdimensian talentulon... Ĉu vere ? En tiu nova libro, vi ja trovos bildigitajn tradukojn de poemoj, teatraĵoj, kanzonoj, kiujn vi kutimas frandi en La KancerKliniko : ilin kunligas tiu humura, inventema, (ĉu mi aŭdacu « sukplena » ?), traktado de amoro kaj aliaj diversaj seksaferoj.
Inter ili elstaras Fourestaĵoj : jen, ekzemple, Fedra, amkonsumiĝanta al sia bofilo (kiu tutsimple fariĝas alloga sandvjĉo...) ; jen Ĥimeno, kiu senrimene allasas sin al sia amo por « de Paĉjo la murdanto ».
Sed ni ne paŭtrigardu al karakola Karakalo, kun sia ĉiodetrua impeta amo... Aparte rimarkinda estas la kreiva adapto de la frenezaj (ĝis nun !) tute netradukeblaj spritaĵoj, kiujn entenas la teatraĵo de Clarville kaj Dumanoir !

Kiom da famaj verkistoj iam frandis verkadon de obscenaĵoj ? Mi ne scias... Sed Serĝ’ ne maltrafis tri el ili : Rimbaud, Gautier kaj Keats, kiuj aperas iom malpli romantismaj ol ni kutimas ilin rigardi...
Fine ja troviĝas ĉilibre tiu Serĝo, kiun vi jam ŝatas...

Sed aperas ankaŭ neatendita vizaĝo de la aŭtoro... Ia « sekreta ĝardeno » senvualiĝas tra la originala poemaro « Maltrafe ».

PNG - 52.9 ko

Kompreneble pluraj el la poemoj ludas per okulumo al (ĉiamaj) seksaj aferoj... sed aliaj rivelas iaspecan delikatecon, kiu suprizos multajn el la legantoj. Ili malkovros teneran « Triopan Kvadraturon », retenan paŝon sur la vintra neĝo kaj profundan, senliman haton al... la arboj !
Pintas emocioj, vundoj el la praaj tempoj, vera homa kaj humana eco.

Ĝuu, ĝuadu tiun neordinaran verkon !

Janine DUMOULIN
30an de novembro 2014

PNG - 31.9 ko
El oro, dekstra brako helikforma el sablo kun konko el gorĝo, liva supra kantono el lazuro kunhalebarda pinto el oro.

Serĝo Sir’ elpanjiĝis en 1944 dum bombalarmo meze de homplena Pariza lifto ; denaska spektaklemo, ĉu ne ? Bubaĝe (lerneje) jam interesiĝis pri desegnado, notinde karikatura kaj humura, kaj studis iom belarton. Sed profesiiĝis kiel teĥnikisto kaj instruisto, kaj pro emo al logikaj sistemoj eklernis la racian lingvon. La sufokan movadon li malgraŭ forta malmovademo (« ajnisto » li sin mem etikedas !) ne forlasis, ĉar ĉiam freŝaeran lokon trovis sine de LKK (La KancerKliniko), kie li plej senbride povis disvolvi sian satiremon kaj bilddeliremon.

PNG - 39.4 ko
El arĝento, sur kiu vito mar-kovas mark-ovojn, ĉio laŭ naturo.

Ankaŭ en multaj aliaj movaderoj li aperigis siajn Siraĵojn tiel pionirante pri Eo‑bildstrioj originalaj, sed post plurjardeka agado nur nun fine eldoniĝas koloralbume kolekto de ĉerpaĵoj kaj nepublikitaĵoj el lia ampleksa verkaro.
Ĝin karakterizas franda stilo, tiom bilde kiom tekste, rekta kaj trafa, humura k vortluda, ...kun siaspita sprito !
Se lia moto ne jam estus : « Kie mia piedo, tie mia patrio », eblus proponi al li cezarecan : « Serĝi, serĉi, ŝerci ! »
Markovo-Vito

Tutkolora bildstrio (kun tradukoj k originaloj), kun malrigida kovrilo
Aŭtoro : Serĝo Sir’
60 paĝoj
Formato : 21x29,7 cm
Eldonita en januaro 2015
ISBN : 978-2-918053-15-6
Prezo : 12 €

 

Eldona Fako Kooperativa de SAT /// 67 av. Gambetta /// 75020 PARIS

En Francio : Poŝtkonto : Eldona Fako Kooperativa de SAT n°PA 57 612 61W

El eksterlando : Sama konto : IBAN : FR79 2004 1000 0157 6126 1W02 054 BIC : PSSTFRPPPAR aŭ al la kooperativa konto ĉe UEA : efak-q


Kreita per spip