Ĝisdatigita merkredon la 14an de oktobro 2020   Privata spaco  
Rev-ene Kiuj ni estas ? Kio estas SAT ? Eldonaĵoj E-librejo Projektoj Regularo Arĥivoj Kontaktoj

Dans la même rubrique

puce For la Neŭtralismon !
puce Historio de S.A.T. 1921-1953
puce Historio de SAT 1953-1981
puce Indignu !
puce Karotkapo
puce La abolo de la laboro de Bob Black (blak)
puce Laborista Esperanta Movado antaŭ la mondmilito
puce Mortopuno : faktoj & dokumentoj / antaŭparolo kaj enkonduko
puce Parizo lumurbo... kaj ties ombraj zonoj
puce TRA LA MONDO PER BICIKLO KAJ ESPERANTO
> Hejmpaĝo > E-librejo > TRA LA MONDO PER BICIKLO KAJ ESPERANTO

Elŝuti :


PDF - 3.5 Mb, 0 x 0 pixels
TRA LA MONDO PER BICIKLO KAJ ESPERANTO

Bitlibra eldono de la tiama 3a eldono, enpaĝigis Nicolas Raymond

Enkonduke al la 3-a eldono de "TRA LA MONDO PER BICIKLO KAJ ESPERANTO"

Memore kaj honore al nia amiko Lucien A. Péraire, naskiĝinta en Lavardac (Aĝenio) la 26an de aprilo 1905, ni reeldonas malgrandan E-kompilaĵon el lia 1500-paĝa, franclingva manuskripto.

la tekston de 1a unua, 44-paĝa, eldono li mem esperantlingve kompilis. Tiu unua broŝuro aperis okaze de la 1a kongreso de la asocio SAT-Amikaro en Aĝeno (Agen) en 1974 kaj estis publikigita en la broŝura serio de "la Juna Penso" tiama organo de la Junulfako de SAT, Lucien Péraire partoprenis tiun kongreson kaj tie mem rakontis pri sia eksterordinara vojaĝo kaj prezentis sian broŝuron.

Kvar jarojn poste, komenciĝis en gazeto "Laŭte !" la publikigado, post esperantigo fare de Amika Fsperanto-Rondo Aĝenia, de aliaj ekstraktoj el la originala manuskripto en felietona formo.

Por la broŝura eldono de 1990, 108-paĝa, ni rebakis la tuton, t.e. la ekstraktojn elektitajn de la aŭtoro mem kun tiuj ĉerpitaj el la felietono. L. Lentaigne lingve kontrolis kaj preparis la mapon.

La nuna, tria eldono, estas represajo de la dua, nun elĉerpita.

Aliaj ekstraktoj, elektitaj kaj redaktitaj de kaj por "Monato" aperis en ĉi tiu gazeto, ankaŭ tie felietone, de n-ro 2a ĝis 12a de jaro 1982, sub titolo "Bicikle tra Eŭrazio".

Ni aparte dankas la esperantistojn de Hanojo (Vjetnamio) kiuj la 23an de aprilo 2005 inde celebris la 100an datrevenon de la naskiĝtago de Lucien Péraire kaj nun preparas la organizadon de la 63a Intemacia Junulara Kongreso en sia urbo, de la 28a de julio ĝis la 3a de aŭgusto 2007.

Amika Esperanto-Rondo prizorganto de SAT-Broŝurservo - Laŭte !,

FR-47470 Beauville

decembro 2006.

 

Eldona Fako Kooperativa de SAT /// 67 av. Gambetta /// 75020 PARIS

En Francio : Poŝtkonto : Eldona Fako Kooperativa de SAT n°PA 57 612 61W

El eksterlando : Sama konto : IBAN : FR79 2004 1000 0157 6126 1W02 054 BIC : PSSTFRPPPAR aŭ al la kooperativa konto ĉe UEA : efak-q


Kreita per spip