Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Kunveno de la Komunista Frakcio dum SAT-Kongreso en Hercbergo, 2016


Ĉeestis : Lucette Echappé (Lumeto), Tahira Masako, Dieter Rooke, Peter Bowing, Christian Mielenz, Jocelyne Monneret, Gijermo Fians, Serĝo Sir’, Vinko Markovo, Michael Wade

Lucette : nenion faris, do donas parolvicon al aliaj.

Masakato : komunismo bonas, ne nepre komunista partio

Dieter : agadas kun Lutermano en aliaj asocioj. Klopodas aktivi ĉie.

Peter Bowing : neniam estis komunista, sed partoprenis en multaj maldekstraj aktivecoj en anglio. Loĝas en Hungario, sed ne aktivas tie. Verkoj de Marks multe influis min dum la studado kaj politika aktiveco. Ĉi-tie kiel observanto, ne partimembro. Maldekstra socialisto.

Christian Mielenz : marksista komunisto. Legis verkojn de Marks kaj Luksemburg. Interesiĝas pri bona disdono de resursoj. Studis filozofion kaj ekonomian historio. Interesiĝas pri planata ekonomio.

Jocelyne Monneret : ne plu ano de FKP post 20 jaroj da membreco pro diversaj lokaj kialoj.

Gijermo : brazilano nun loĝanta en Britio. Antaŭe partoprenis en nun ne plu ekzistanta anarkiista grupo, kies ĉefaktivuloj estas enkarcerigataj. Studas socian antropologion.

Masakato : ŝatas komunismon, sed ne komunisto. Voĉdonas al komunistoj en la parlamento manke da alia alternativo.

Lumeto : legis ke la JKP havas plej vigle kontraŭstaras la reŝalton de atomcentraloj.

Serĝo : ne scias ĉu komunisto aŭ anarkiisto. Konsentas kun historia materiismo, ne kun partia organizado. Iam edziĝis kun KP. Iam bofrato de Ŝampinia urbestro. Provis iam aktivi en la KP.

Vinko : aktivas en FKP, ĝis freŝdate en Die Linke.

Lucette : dekstra bofratino tre interesita de La Homaro.... Komunistoj en Francio laboregas por denunci la troigojn de la kapitalismo. Ni estas utilaj. Patrick Le Hyaric skribis libron.

Dieter : loka reprezentanto de Die Linke kontaktita tra Zsofia. Ne venis pro urgha vojaĝo al Turkio. Mi verkis artikolon pri Hercbergo tra okuloj de laboristo. Sendos al Sennaciulo. En Hercbergo estis bombofabriko. Multaj punlaboristoj mortis pro mizero aŭ malsato.

Jocelyne Monneret : en Sennaciulo ĉiu frakcio povas aperigi artikolon.

Vinko : prefere en ĝenerala parto de la gazeto. En frakcia spaco prefere raporto pri la kunsido.

Lucette : kvin milionoj da senlaboruloj en Francio.

Michael Wade : ĉu vi pensas ke la kapitalisma sistemo krizis antaŭ ol post 2008 ? Pri multaj temoj eta grupo kontrolas ĉion.

Serĝo : kapitalismo ne sufiĉe krizas por ke estu revolucio ĉi-tie.

Dieter : Lenin sciis organizi la revolucion.

Christian : valor-kritikismo : nova kapitalismo-kritika teorio, ekde la 80aj jaroj. Ekde mikroelektronika revolucio, fina krizo de kapitalismo. Falintaj ŝtatoj. Kurz ĉefa teoriulo, mortinta antaŭ du jaroj.

Jocelyne : neceso interveni surloke. Ekzemple en Japanio kontraŭ la konstitucio.

Serĝo : ne atendu tuj miraklon.

Peter Bowing : Britio granda temo. Ĝenerale la kapitalismo fortiĝas en Britio. Corbyn elektita. Granda lukto en la partio. Kontraŭstaro al li ene de la laborista partio.

Gijermo : en Britio, surpriziĝis pri la kvankto de senlaboruloj en Britio. En la sudo riĉuloj, en la nordo detruitaj industriaj regionoj.

Michael Wade : ne estis en la laborista partio. Surprizita de la nombro de kontraŭantoj al Corbyn.

Lumeto : Labourstart sendas informojn pri sindikitaj bataloj en diversaj mondopartoj.

Vinko : Paul Hewitt kaj poste Uwe Stecher prizorgis tion.

Michael Wade : kial la KP ne kaptis la regon en Francio ?

Jocelyne : estas kontraŭbatala forto kiu povas aktivigi kiam estas problemoj.

Michael Wade : manĝobankoj en Britio.

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !