Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Ligoj


SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda)
http://satesperanto.org/

Esperanto-rubriko de marxists.org
http://www.marxists.org/esperanto/i...

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !