Liberecana Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberecana Frakcio

Ligoj

Anarkiismaj

- Internacio de Anarkiismaj Federacioj
La IAF enhavas federaciojn el diversaj landoj

- Internacia Laborista Asocio
Anarki-sindikatisma internacio

- Anarkismo
Pli platformisma aro de anarkiismaj organizaĵoj

- Industriaj Laboristoj de l’Mondo (IWW)
IWW estas divers-tendenca sed anarkiema internacia sindikato

- Internacia Anarkiisma Renkontiĝo (Sankta-Imjero 2012)
Esperantlingva informo pri tiu evento

- A-Infos
Diverslingva informejo anarkiisma

- Anarkiismo ĉe Vikipedio

- Recollectionbooks
Plej ampleksa informilo pri radikala socialismo

Esperanto

- Sennacieca Asocio Tutmonda

- Barcelona Indymedia (Esperanto)

- Sendependa Centro de Amas-kominikiloj - Brasilo

- La Solidareco

- Multlingva Informcentro pri Esperanto

- Lernu

Diversaj Anarkiaĵoj Esperantlingvaj

- Anarkio

- Rojo i Negro

- Anarkio - Informa Bulteno

- El Liberecana Vidpunkto

- Internacia Liberecana Esperanto-Movado (ILEM) ĉe Malferma Komunumo

- ILEM ĉe Vizaĝlibro

- La Nigra Kesto