Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Liberpensula frakcio

La lingvo, la logiko kaj la filozofio

Elsendo en franclingvo pri debato 1914 Bertrand Russell estis ligita al la libera penso


Kadre de nia omaĝo al la ĵus forpasinta filozofo Jacques Bouveresse, ni invitas vin aŭskulti denove lian pripensadon pri la esplorado de lingvistoj kaj filozofoj ĉirkaŭ konstruita lingvo, en tempo, kiam la esperoj de konkordo portata de artefarita kaj simpla komuna lingvo kontraŭas naciismojn kaj la unuan mondmiliton (Nova elsendo de la 15a de januaro 2018).

"Kial kunigi la pacistojn, Lazare Zamenhof, kreinto de Esperanto kun la filozofo Louis Couturat, kies intereso pri la ideo de internacia lingvo iris kune kun decideme kontraŭimperiisma kaj kontraŭnaciisma sinteno" ? Demandas la filozofo Jacques Bouveresse, honora profesoro ĉe la Kolegio de Francio, katedrulo pri filozofio de lingvo kaj scio."

En tempoj de krizoj, gravaj renversiĝoj : ĉi-semajne ni ofertas elekton de eltiraĵoj de la lerneja kolokvo 2014, kun la titolo "Ĉirkaŭ 1914-1918 : novaj pensfiguroj, sciencoj, artoj kaj literoj". En interfaka aliro, profesoroj de la Kolegio de Francio kaj gastaj esploristoj kunvenas pri la demando pri la longtempaj postefikoj de la unua mondmilito. Antaŭ ol trakti la demandon pri filozofoj en morgaŭa milito, tiam la senkonscia, psikiatrio kaj fine la problemoj pri konflikto en socioj (de amo ĉagrenita de milito ĝis la demando de la estro), Jacques Bouveresse analizas la argumentojn por konstruita lingvo kaj kritikistoj en naciisma kunteksto.

Inter la furiozaj kontraŭuloj de Esperanto, la filozofo citas Hitleron kaj tute aparta kunteksto aperas ĉirkaŭ la demandoj de lingvistoj kaj filozofoj. Kio estas la rilato inter moderna logiko kaj serĉado de universala lingvo ? Kial la malakcepto de la angla aŭ la latina kiel universala lingvo dum la Belle Epoque ?