Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Liberpensula frakcio

La 94-a SAT-kongreso okazos inter la 23-a de julio kaj la 26-a de julio 2021 en Bjalistoko

Ni kune festu la 100-jariĝon de Sennacieca Asocio Tutmonda !


Gekaraj nia kunveno,

Plej kamarade kaj liberpense.

Dominiko Simeone