Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Por la sekulareco, la danĝero ne venas de la migrantoj, sed el la eŭropaj institucioj


De ĉiam okazis migradoj, fuĝoj el la mizero, la violento kaj la maljusto de propra lando, sopire al pli bona vivo. Forirante, la migrantoj kunportis siajn tradiciojn kiujn ili esperis revivigi alveninte. La kredoj enestis tiun migranto-bagaĝon. Cetere la potenco havis rolon, ĉar trudis siajn kredojn la plej forta. Estis devigate submetiĝi, kaj tio estis unu el la precipaj kondiĉoj por integriĝi.

La blankhaŭta homo, koloniisto kaj dikredanto, estis escepto, ĉar li trudis siajn kredojn al la indigenoj !

Ĉu migrado kaj sekulareco ?

Jen duflanka demando, tial ke ĝi limiĝas al la tiel nomataj sekularaj landoj. Nu, observante la konstituciojn de Eŭrop-uniaj landoj, oni konstatas ke nur Francujo deklaras sin sekulara. La paradokso estas evidenta : paroli pri sekulareco en Eŭrop-unio kun kristanaj bazoj.
La danĝero por la sekulareco ne venas de la migrantoj, sed de la interno de la eŭropaj institucioj. Laurent Fabius, eksa franca ĉefministro, deklaris komence de la milito en Sirio ke la kristanaj siriaj migrantoj estos bonvenaj en Francujo. Ej, jen stranga alvoko de reprezentanto de sekulara respubliko.
Ne estas mirige ke en 2019, Niĝer-lando malpermesis la helpon al la migrado, subpremate de Eŭrop-unio kiu eĉ instalis militistan forton en tiu lando (cf. \ Monde diplomatique », junion 2019-an).
Kaj kio pri la sekulareco ? La francaj politikistoj, agantaj je la plej alta politika nivelo, neniam defendis ĝin, tial ke oni ne gajnas baloton per sekularaj argumentoj. La vojo al la sukceso ĉiam estu klerikala. Notinde, Emmanuel Macron tion bone komprenis kaj lia « politiko de kompliceco » kun la religiaj kultoj, el edukado tipe jezuita, estas vera danĝero por la sekulareco en Francujo.
Kaj la migrantoj, … plu estas viktimoj de senskrupulaj pas-ŝakrantoj kaj plu riskas sian vivon serĉante … ?
La vera problemo estas pure politika. Nicolas Sarkozy, prezidanto de la franca sekulara Respubliko, diris en 2016 (vd. « Voix du Nord » 24.08.2016) : « la Respubliko ne havas problemojn pro la religioj, sed pro unu el ili ». Li tiam pricelis Islamon.

Tiu interpretado de la sekulareco ne estas akceptebla !
Apartiga sekulareco rekte alkondukas al laika malklero !

Por la luksemburga Liberpenso
Edouard Kutten, Prezidanto

elŝuti :


Word - 37 kb, 0 x 0 pixels