Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Kunsido de la frakcio dum la SAT-Kongreso en Beogrado


La frakcio kunvenis je dimanĉo, la 20an de aŭgusto 2006, je la 16a horo.

Ĉeestis i.a. Ron Lynn, Jarl Hammerberg, Vinko Markov, Dieter Rooke, Laszlo Husar, Jocelyne Monneret.

Ni diskutis pri la historio de la komunisma movado en eŭropo, kiu nun alproksimiĝas al la nadiro, kaj pri la esperoj krei novan komunisman movadon kiel ekzemple en Britio aŭ Germanio, kie formiĝas koalicioj de maldekstraj partioj. La komunistoj obstine emfazas la ekziston kaj modernecon de klasbatalo.

Ni ankaŭ priparolis eblajn agadojn en la kadro de la frakcio. Unu el la fareblaĵoj estus provo kontakti ĉiujn komunismajn retejojn, kiuj akceptas publikigi tekstojn en esperanto, kaj disponigi materialon al ili.

raportis D.Rooke

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !