Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


La AHA salutas la iniciaton de la deputitoj Bausch, Adam kaj Gira


Kiel politike sendependa organizo, la Alianco de la Humanistoj, Ateistoj kaj Agnostikuloj de Luksemburgio bonvenigas ĉiun iniciaton, de iu ajn partio, se konforman al progresema socia politiko. En tiu senco, la AHA ĝojis ke la tri deputitoj F. Bausch, C. Adam kaj C. Gira postulis starigon de debato de orientiĝo al la luksemburga Parlamento, pri la rilatoj inter la ŝtato kaj la religiaj komunumoj, unuarange la katolika eklezio.

Tia diskutado jam sufiĉe prokrastiĝis kaj ne estu kalende malfruigita. Ne estas eble ke, en moderna lando, fuŝfunkcianta organizo kiu vidas la nombron de siaj membroj fali de jardekoj estas ĉiujare financata per la mono de la impostoj je nivelo de milionoj. Estas ja strange ke la ŝtato okupiĝas pri kolekto de la kotizoj destinitaj al privata organizo ĉe ties membroj. La AHA opinias ke tio ne estas la rolo de la ŝtato.

Krome, multnombraj individuaj ne-kredantoj estas truditaj tiel kontribui al la financado de la religiaj komunumoj, kio mem estas kontraŭa al la artikolo 20 de la Konstitucio luksemburga. Estas cetere multe pli da civitanoj ne-kredantoj ol kiom oni anoncas oficiale. Kvankam sur la papero la plimulto de la luksemburganoj estas katolika, ĉar oni baptis ilin sen demandi al ili la opinion kiam ili ne estis adoltoj, la plimulto el ili ne estas kredantoj.

Estas tamen esence, se oni volas doni pli da politika pezo al la necesa divido de la eklezio kaj de la ŝtato ĝenerale, sed ankaŭ al la demando formulita hodiaŭ konkrete de la deputitoj Bausch, Adam kaj Gira, ke la ne-kredantoj de tiu lando afiŝu sian nekredon kaj montru sin en la politika sfero.

http://www.aha.lu, la 7-an januaro 2011

Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker Lëtzebuerg a.s.b.l., originalan tekston ĉi tie