Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Libroj kaj dokumentoj kiuj mencias la liberpensulojn


Karaj gesamideanoj,

profitu kaj legu tiujn dokumentojn.

Sendu al mi tekstojn kaj librojn en podofo pri liberpensuloj kaj libera penso !

Mi salutas vin liberpense kaj kore.

Dominiko Simeone

Vidu Enciklopedio de Esperanto :
- Enciclopedio de Esperanto

La esperanta gazetaro dum la 1-a mondmilito :
- La esperanta gazetaro dum la 1-a mondmilito

La Diplomatia Mondo :
- Pacigi la religian demandon por meti la socian demandon
- DIO, VERO, FIDO Ĉu eblas nekredi ?

SATeH MALDEKSTRO KAJ ESPERANTO :
- LA IDEOLOGIA STUMBLO INTER SOCIALISMO KAJ (LA) INTERNACIA LINGVO

Monato :
- Ŝtato, eklezio kaj ideologia laikeco

Libera Dramo  :
- Popolamiko Dramo de Henrik Ibsen

MOSKVA ŜTATA UNIVERSITATO  :
- Historio

Astura Esperanta Asocio  :
- Heleco numero 91 junio 2015

Sciencgraph  :
- The libertines La libertinoj

Mia onklo Sosten’ — Guy de Maupassant :
- MIA ONKLO SOSTEN’

ARP-SAPC scienco, sekulareco, skeptikulo, ktp :
- Veto por la racio

Antol L’Esperanto à L’école (1922)

PDF - 481.7 kb

Gazeto Kongreso Dresde 1908

PDF - 3.3 Mb

Sennaciulo 1928 n°184 majo

PDF - 6.4 Mb

Bulteno USA Kongreso 1925 julio

PDF - 5.3 Mb

Enciclopedio de esperanto (1933)

PDF - 11.7 Mb

Kaukaza esperantisto 1910

PDF - 2.9 Mb

Belga esperantisto 1913

PDF - 5.4 Mb

La hispana tragedio (1939)

PDF - 22.6 Mb
elŝuti :

2006-10-09.3ZZZ.radio :

Intervjuon pri la Libera Penso


MP3 - 6.7 Mb, 0 x 0 pixels

2013-05-ateo16
PDF - 368.4 kb, 0 x 0 pixels

autodafe :

triakta tragedikomedio de João José Mendes Quiterno dos Santas


PDF - 341.3 kb, 0 x 0 pixels

bulteno-61
PDF - 867.5 kb, 0 x 0 pixels

CorteX-Racia-Alternativo-al-la-Pseŭdosciencoj-Tonyo
PDF - 105.6 kb, 0 x 0 pixels

eo - luyken, heinrich a. - pro isxtar
PDF - 1.6 Mb, 0 x 0 pixels

eo - russell, bertrand - kial mi ne estas kristano
PDF - 107 kb, 0 x 0 pixels

eo - saint-exupery, antoine de - la eta princo
PDF - 2.1 Mb, 0 x 0 pixels

eo - suttner, berta von - for la batalilojn !
PDF - 1.7 Mb, 0 x 0 pixels

ESF esplortemo CLavarenne :

Esperanto-historio


PDF - 116.6 kb, 0 x 0 pixels

Folio_32
PDF - 1.3 Mb, 0 x 0 pixels

hilelismo
PDF - 365.8 kb, 0 x 0 pixels

Homaranisme
PDF - 598.5 kb, 0 x 0 pixels

Interlingvistaj kajeroj
PDF - 684 kb, 0 x 0 pixels

irana_esperantisto_13
PDF - 3.8 Mb, 0 x 0 pixels

Kajeroj el la Sudo, 1990, n. 006
PDF - 1.8 Mb, 0 x 0 pixels

La Permanenta Revolucio 1
PDF - 721.9 kb, 0 x 0 pixels

La Permanenta Revolucio 2
PDF - 1.9 Mb, 0 x 0 pixels

La Permanenta Revolucio 3
PDF - 1 Mb, 0 x 0 pixels

La Permanenta Revolucio 4
PDF - 607.5 kb, 0 x 0 pixels

La Permanenta Revolucio 5
PDF - 1.1 Mb, 0 x 0 pixels

La ŝtona urbo - Anna Loewenstein
PDF - 1.2 Mb, 0 x 0 pixels

Legolibreto III
PDF - 498.7 kb, 0 x 0 pixels

Manifesto de la Komunista partio
PDF - 700.5 kb, 0 x 0 pixels

ondas_Jokohamo_2007
PDF - 994.3 kb, 0 x 0 pixels

Oslak, Sentencoj-1
PDF - 467.1 kb, 0 x 0 pixels

PENSO :

Monata Beletra Revueto en Esperantonumero 237-2011


PDF - 786.4 kb, 0 x 0 pixels

Radioprelego_SRI_1982_04_29-05-01__579-90-2-Claude-kaj-Andree-GACOND-Intimigho-kun-chinaj-fantomoj
PDF - 217.2 kb, 0 x 0 pixels

tri-konceptoj-de-la-moderna-humanismo
PDF - 357 kb, 0 x 0 pixels

vivo de Zamenhof
PDF - 123.2 kb, 0 x 0 pixels

Ŝtato kaj revolucio
PDF - 780.1 kb, 0 x 0 pixels