Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Liberpensula Frakcio

Vero

Jan Hus


Jan Hus, la spirita vojpretiganto de la husitoj, kies naskiĝdomon en la vilaĝo Husinec vizitis Donjo kaj mi antaŭ kelkaj jaroj, donis al ni ĉiuj la sekvan faman instruon sur la vojon :

JPEG - 155.3 kb
Jan Hus

Tial, kara kristano,

serĉu la veron,

aŭskultu la veron,

lernu la veron,

amu la veron,

parolu la veron

firmtenu la veron,

defendu la veron

ĝis la morto,

ĉar ĝi liberigos vin

de la peko,

de la diablo,

de la morto de l’ animo

kaj finfine de la eterna morto.

Internacia Kongreso de la Liberpensuloj - 1907 en Prago ( Ĉeĥio)

PS : La teksto de Hus taŭgas por ĉiu, ankaŭ por nekristanoj. Eble eĉ pli por nekredanoj. Mi metis la tekston por vi en prozpoeman formon kaj donis al ĝi la supran titolon. (cez)