Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


POR LA NULIGO DE LA LEĜO DE PETAIN DE LA 25a DE DECEMBRO 1942 !

DEFENDO DE LA LEĜO EL LA JARO 1905 PRI LA APARTIGO DE EKLEZIOJ DISDE LA ŜTATO


NACIA FEDERACIO DE LA LIBERA PENSO FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE 10/12 rue des Fossés-saint-Jacques FR-75005 Paris (France) Tel : +33(0)1.46.34.21.50 – Fax : +33(0)1.46.34.21.84

DEFENDO DE LA LEĜO EL LA JARO 1905

PRI LA APARTIGO DE EKLEZIOJ DISDE LA ŜTATO

ALVOKO

POR LA NULIGO DE LA LEĜO DE PETAIN DE LA 25a DE DECEMBRO 1942 !

La leĝo de la 9-a de decembro 1905 pri la apartigo de Eklezioj disde la ŝtato estas parto de la respublika bazo. Dekoj da miloj de gecivitanoj tion memorigadis dum la tuta jaro de centjariĝo kaj aparte dum la granda nacia manifestacio de la 10-a de decembro 2005.

Marŝalo Petain profitis siatempe de la ruiniĝo de la Respubliko kaj de la okupacio de la lando por provi redoni al klerikaro, kiu subtenis kunlaborantan Ŝtaton, la materiajn avantaĝojn malpermesatajn per la artikolo 2 de tiu ĉi leĝo.

La 25-an de decembro 1942 aperis kiel provoko, iu leĝo de Vichy, kiu antaŭvidas, kiam temas pri kulturaj asocioj :" ne estas konsiderataj kiel subvencioj la sumoj atribuataj al konstruaĵoj uzataj por publikaj kultoj, senkonsidere ĉu ili estas aŭ ne historiaj monumentoj."

Tiu ĉi leĝo kiu grave fuŝŝanĝas la artikolon 19 de la leĝo de 9-a de decembro 1905 ne estis nuligita post la liberiĝo. Ĝi ĝis nun ne estas nuligita. La leĝo de kunlaborado estas aplikata anstataŭ laikeco !

Tiu ĉi leĝo ebligas la prizorgadon de centoj da kultkonstruaĵoj ekde 1905 kaj kiuj pliriĉigas la privatan havaĵon de religioj. Tiu ĉi leĝo estas hodiaŭ utiligata por meti al la ŝargo de la publika mono parton de sumoj necesaj por la financado de kultkonstruaĵoj konstruitaj de tiu aŭ alia religio, kies politikaj protektantoj poste financas la prizorgadon per la artifiko de petenistaj subvencioj.

Subskribitaj laikoj, liberpensuloj kaj asocioj opinias sian devon uzi la rajton de peticio por postuli ĉe la registaro kaj la naciaj reprezentantoj la nuligon de la leĝo de 25-a de decembro 1942 kaj meti tiun postulon en la tagordon de la Nacia Asembleo (Parlamento) kaj de Senato.

Mi aliĝasal tiu peticio :

Mi subskribas la Inviton en la reto :

Vi povas ankaŭ skribi al


Libre.Pensee@wanadoo.fr 
FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE
10/12 rue des Fossés-saint-Jacques FR-75005 Paris (France)
Tel : +33(0)1.46.34.21.50 – Fax :+33( 0)1.46.34.21.84 –