sat kulturo
serĉado :
 .  ĉefa paĝo  .  indekso  .  Kontakto  .  ĝisdatigita ĵaŭdon la 31an de decembro 2020 . ĝis nun estas 1352 tekstoj


Johano Aber (Habert) 1875-1937 (Nekrologo)NEKROLOGO


La 11-an de aŭgusto mortis en Kasablanka (Maroko), en aĝo de 62 jaroj, pro renmalsano


K-do Johano Aber
(Jean Habert)


SAT-ano n-o 55. Unu el la plej malnovaj, plej spertaj K-doj forlasis nin. Aktivulo jam antaŭmilite, li organizis kursojn por lab. esp-istoj en la pariza regiono de 1910-1914. Li estis redaktoro de « Tra­vailleur Esperantiste » de 1912-14 k fondis Esp. Sindikatan Federacion en 1912. Li estas la ĉefa aŭtoro de la bonega franca lernolibro “Cours Rationnel”. Tuj ĉe la fondo li kun konvinko aliĝis al SAT, en kiu li restis aktiva kun juneca entuziasmo ĝis la fino de sia vivo ; li estis ankaŭ dum pluraj jaroj ano de la Direkcio de SAT. Liaj konsiloj ĉiam estis tiuj de spertulo. Paroloj k agoj ĉe li kongruis, k kiel kontraŭmilitisto konsekvenca li pasi­gis iam antaŭ 1914 longan tempon en malliberejo. Lia revolucieco estis profun­da. Lia sola malvirto estis eble tiu, ke li estis tro naiva, tro fidema en la boneco de la homoj, simila tiurilate al Zamenhof : ĉiam preta malfermi la monu­jon por doni al iu ajn, kiu petis helpon. Malavare li oferis por la movado. Por SAT k la sennaciismo lia morto signifas gravan, dolorigan perdon. Liaj amikoj gardos al li ĉiaman estimoplenan memo­ron k esprimas ĉi tie al lia kunulino la plej profundajn sentojn de ĉagrena sim­patio.


La Plenum-Komitato de SAT.


El Sennaciulo n°457, 23a de septembro 1937

Sama rubriko :


puce Vinko Markov : Niaj karaj « eminentuloj » : kelkaj rimarkindaj SAT-anoj

puce Léo Robert : Henri Ménard, pliera subtenanto de ICEM-ESPERANT0

puce Feliĉan centjariĝon al la plej malnova SAT-ano !

puce Johano Aber (Habert) 1875-1937 (Nekrologo)

puce SAT funebras pri Eduardo Vivancos

puce El letero de interbrigadisto Francisko Haiderer

puce Vinko Markov : Memore al... Georgo Lagranĝ’ (1928-2004)

puce Marcelo Redoulez : Memore al Johano-Luko Berĝono

puce NikSt : Dimitrij Sneĵko estis la unua
Supren