sat kulturo
serĉado :
 .  ĉefa paĝo  .  indekso  .  Kontakto  .  ĝisdatigita ĵaŭdon la 31an de decembro 2020 . ĝis nun estas 1352 tekstoj


Léo Robert : Henri Ménard, pliera subtenanto de ICEM-ESPERANT0Sperta esperantisto kaj fervora
praktikanto de la Freinet-pedagogio,
Henri MÉNARD partoprenis en multaj
I.C.E.M. [1]-kongresoj, dum kiuj mi certe
lin renkontis. Sed kunligoj inter ni firme
ekestiĝis okaze de esperanto-staĝo en
Prefailles, en 1988, dum kiu li kaj mi
gvidis stud-grupon. Ek de kiam komenciĝis kunlaborado kadre de la revuo ICEMESPERANTO,
kiun li prizorgis jam de
1982. Entute, ĉar li rolis ne nur kiel
redaktoro, sed ankaŭ kiel presisto,
broŝuristo, ekspedanto, kasisto. Kaj tiun
ampleksan taskon li plenumis ĝis la jaro
2OO2, kiam li parte ĝin transdonis al
Bourdet, la nuna prizorganto.


Ne facile estas nutri tridekpaĝan revuon
aperantan kvarfoje jare per interesaj
artikoloj rilatantaj al pedagogio, esence
al Freinet-pedagogio kaj ties spirito. Ofte
eblis tralegi reportaĵojn pri afrikaj lernejoj
senditaj de lia lerneja korespondanto
Pierre Zinsou, instruisto en Dahomeo ;
ankaŭ de Sro Beker, delegito de U.E.A.
pri rilatoj kun afrikaj esperantistoj. Ankaŭ
membroj de F.I.M.E.M. [2] el diversaj
Eŭropaj landoj havigis al li interesajn
artikolojn.


Tio postulis sufiĉe ampleksajn interrilatojn,
tamen ne sufiĉis por certigi kontentige
abundan eldonmaterialon. Por ĝin
kompletigi li ĉerpis el pedagogiaj kaj
filozofiaj revuoj, ankaŭ el tiu de la asocio
« Les Amis de Freinet », tekstojn, kiujn
necesis traduki en esperanton. En tiu fako
mi volonte kaj ofte kunlaboradis, same
kiel ge-Poisson kaj ge-Fort, bone konataj
en la SAT-medio. Henri zorgeme atentis,
ke la revuo aperu en kiel eble plej bona
esperanta lingvo, ĉar li ĝin sendis al
geinstruistoj en diversaj landoj tra Eŭropo
kaj tra la mondo.


Henri dediĉis multe da tempo por plenumi
tiun ampleksan taskon. Pri tio mi
volas reliefigi la gravan subtenhelpon, tiel
psikologian, kiel materialan, de lia edzino
Huguette. Ŝi certe alportis altvaloran
kontribuon en la laboro de sia edzo, tial
ŝi meritas, ke oni ilin kunigu en la nepre
meritataj dankesprimoj pro tia poresperanta
agado.


Cetere Henri kaj Huguette agadis ne nur
en pedagogia fako. Konvinkitaj laikeculoj
kaj SAT-spiritaj esperantistoj, ili klopodis
diskonigi nian emancipigan idealon ne nur
inter plenkreskuloj, sed ankaŭ en la infana
medio per instruado celanta formadon de
estontaj klarvidaj civitanoj.


el la SAGO, decembro 2004


[1I.C.E.M. : Koopera Instituto Pri Moderna
Instruado

[2F.I.M.E.M. : lnternacia Federacio de Movadoj por
Moderna Instruado

Sama rubriko :


puce Vinko Markov : Niaj karaj « eminentuloj » : kelkaj rimarkindaj SAT-anoj

puce Léo Robert : Henri Ménard, pliera subtenanto de ICEM-ESPERANT0

puce Feliĉan centjariĝon al la plej malnova SAT-ano !

puce Johano Aber (Habert) 1875-1937 (Nekrologo)

puce SAT funebras pri Eduardo Vivancos

puce El letero de interbrigadisto Francisko Haiderer

puce Vinko Markov : Memore al... Georgo Lagranĝ’ (1928-2004)

puce Marcelo Redoulez : Memore al Johano-Luko Berĝono

puce NikSt : Dimitrij Sneĵko estis la unua
Supren