Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Liberpensula frakcio

Kurso de esperanto en diversaj lingvoj


Kara geamikoj,

mi prezentas al vi dokumentoj en diversaj lingvoj por lerni esperanto :

Fundamento de esperanto de Zamenhof “hispana, franca, angla, germana, rusa kaj pola lingvo”

Hispana :

Vortaro

Lernado

Angla :

Vortaro

Lernado

Libroj Roberto Garcia

Ulrich Lins

Koreio :

Vortaro