Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Principoj kaj Celoj

La regularon de la komunista frakcio publikigis "Sennaciulo" 1071-a de Septembro 1994. La nunan publikigis "Sennaciulo" 1097 de Novembro 1996. La Frakcio konsistas el SAT-anoj, kiuj akceptas ĝian regularon. La taskoj de la Komunista Frakcio estas la propagando kaj aplikado de Esperanto ĉe la respektivaj partioj kaj movadoj, la reciproka informado de ĝiaj membroj kaj la faciligo de kunlaboraj rilatoj inter komunistoj, laboristoj kaj progresuloj en la tuta mondo.

Ĝi referencas al la instruoj de Marks kaj aliaj pensuloj de la laborista movado. Ĝi konsideras pri la lecionoj de la historio kaj kontribuas sur sia tereno kaj per siaj rimedoj al la agado kaj bataloj de sia klas- kaj partifratoj.

Dum la Peterburga kongreso, la frakcio decidis alpreni la nomon "Komunista Frakcio de SAT" kaj faris kelkajn aliajn formajn ŝanĝojn en la regularo (Komuniko 8 en Sennaciulo 1097-a).

Ekde la SAT-Kongreso en Barcelono (2019), la frakcio havas dissendoliston. Interesitoj bonvole sendu retleteron al :
komunista.frakcio.de.sat ĉe gmail.com

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !