Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Dokumentoj

Artikoloj


Liberpensula frakcio
puce Ulrich Lins Drezen Lanti Nova Epoko 1987
Liberpensula frakcio
puce Pledo por Ferrer 1909
Liberpensula frakcio
puce Flamo je la Sojlo de Milito 1932 ekrelo
Liberpensula frakcio
puce Rob Durand (Robert) Respondeculo de la liberpensula frakcio de 1969 ĝis 1976
Liberpensula frakcio
puce Andreo Gay Respondeculo de la Liberpensula Frakcio de 1953 ĝis 1958
Liberpensula frakcio
puce A. Roosing Respondeculo de la Liberpensula Frakcio en 1949
Liberpensula frakcio
puce Kurt Hubricht Respondeculo de la Sekcio de la Libera Penso de S.A.T. de 1923 ĝis 1931
Liberpensula frakcio
puce Internacia Societo Esperantista de Liberpensuloj. De 1907 ĝis 1914
Liberpensula frakcio
puce Framasono kaj Esperanto, antiframasonismo kaj antiesperanto
Liberpensula frakcio
puce Omar Ĥajam liberpensulo kaj scientisto de mezoriento kaj mezepoko
Liberpensula frakcio
puce Libercanajn librojn kaj muzikon
Liberpensula frakcio
puce La lingvo, la logiko kaj la filozofio
puce UK Kembriĝo 1907 Ruĝuloj Amerika Esperantisto okt
Liberpensula frakcio
puce René Deshays Sekretario kaj redaktoro Libera Penso
Liberpensula frakcio
puce Internacia komunikado kaj libera penso : Esperanto inter lingvistika kaj religia planado
Liberpensula frakcio
puce Biografio de V.I. Lenin 1922 kaj 1929
Liberpensula frakcio
puce Antaŭen, al la batalo kaj la venko !
Liberpensula frakcio
puce La instruo de Karl Marks 1933
Scienco kaj etiko
puce Manifesto Russell-Einstein
Liberpensula frakcio
puce Militanta Ateismo 2
La 88-a Kongreso de SAT okazinta en Nitro (Slovakio) de la 8-a ĝis la 15-a de Aŭgusto 2015
puce Deklaracio de la 88-a SAT-Kongreso en Nitro, 2015
puce Sauda Arabio : poeto mortokondamnita pro « apostateco »
Liberpensula frakcio
puce Ruĝa Esperantisto 1921
La teksto aperis en la „Bulteno de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo“, n-ro 21 (Novembro 2015), p. 6-15.
puce Esperanto kaj Ateismo Detlev Blanke
Liberpensula frakcio
puce Interesa Arkeologio Marinko Ĝivoje SAT 1971
Liberpensula frakcio
puce Baldaŭ Trockij kontraŭ Lenin militos
Liberpensula frakcio
puce Himno Penso Libera
Liberpensula frakcio
puce Por ataki kaj por defendi
Liberpensula frakcio
puce Historia materiismo
Liberpensula frakcio
puce Kalendaro de la Franca Revolucio
Liberpensula frakcio
puce Majo 1968 Longaj vesperoj kaj fruaj matenoj W.Klein
puce Ateismo kaj Esperanto
puce La 79-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) kunveninta en Beogrado de la 19-a ĝis la 26-a de aŭgusto 2006 :
Liberpensula frakcio
puce La 94-a SAT-kongreso okazos inter la 23-a de julio kaj la 26-a de julio 2021 en Bjalistoko
Liberpensula Frakcio
puce Esperanto kaj la 20a arondismento de Parizo
Liberpensula frakcio
puce Kalendaro Scienco 2023
Liberpensula frakcio
puce Soveta Pedagoĝio revuo 1929
Liberpensula Frakcio
puce Kunveno de Liberpensuloj
Liberpensula frakcio
puce Horst Groschopp : La movado de liberpensantoj (Germanio)
Liberpensula frakcio
puce Libroj de SAT
Liberpensula frakcio
puce Kurso de esperanto en diversaj lingvoj
Liberpensula frakcio
puce Nia libera Opinio 1956
Liberpensula frakcio
puce La Semajno 1910
Liberpensula frakcio
puce Nia libera Opinio 1956 2
Liberpensula frakcio
puce Kongreso de Tours 1920 franclingve
Liberpensula frakcio
puce Gerrit Isai Berveling Religiaj movadoj - persekutoj
Liberpensula frakcio
puce Marksismaj libroj kaj arkivoj
Liberpensula frakcio
puce Leo Tolstoj Liberpensulo
Liberpensula frakcio
puce La evoluo de la pensado de Zamenhof pri religioj kaj la rolo de lingvoj
Liberpensula Frakcio
puce Dekreto pri disigo Eklezio-Ŝtato (3-4-1871)
Liberpensula frakcio
puce  Revolucio kaj kontraŭrevolucio en Katalunujo 1936-1937 kaj Popolo Fronto n°1 1936
puce Asembleismo, Civitanismo Klasbatalo
puce ESPERANTISTOJ DE SOVETUNIO, KIUJ BATALIS KONTRAŬ NAZIOJ EN LA 2-A MONDMILITO
Liberpensula frakcio
puce August Strindberg La Liberpensulo kaj La Edda
Liberpensula Frakcio
puce  ATEO Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo
puce Unua Internacio-Dua Internacio-Tria Internacio-Kvara Internacio
Liberpensula Frakcio
puce Perspektivoj de liberpensado (Roterdama deklaro 1974)
Liberpensula frakcio
puce ChatGPT(ĈET ĝipiT) Esperanto kaj Libera Penso
Liberpensula frakcio
puce Ruslanda Esperantisto 1905 nov, dec
Liberpensula frakcio
puce Majstro Jan Hus La vivo, agado, kondamno kaj morto de l’glorinda martiro
Liberpensula frakcio
puce Lenin Pri religio Du artikoloj
puce La Evangelio de la Horo 1912
Liberpensula frakcio
puce Kazana Distrikta Komitato de Esperanto Sekcioj de la III -a Komunista Internacia. Anton Amnuel Lingvo de la Internacia Kazan, Aŭgusto 1920
puce Kio estas Liberpenso ?
puce Ĵurnalismo sen limoj
puce POR LA NULIGO DE LA LEĜO DE PETAIN DE LA 25a DE DECEMBRO 1942 !
puce Rezolucio Esperanto.
puce Propaganda kolekto de “Libera Torento”, No. 1. B. Breslau. Internacia lingvo kaj la proletaro 1918
Liberpensula frakcio
puce Al ĉiuj organizaĵoj kaj membroj de la CESR 1930
puce INTERNACIA ALVOKO AL ĈIUJ LAIKAJ ORGANIZOJ
Liberpensula frakcio
puce Al ĉiuj organizaĵoj de SESR, al ĉiuj branĉoj de la Proleta Esperanto-Korespondisto en USSR 1930
puce Alvoko al monda kongreso de la Libera Penso por la SENDIECO kaj la PENSO LIBERA.
Liberpensula frakcio
puce Moskva Regiona Komitato de SESR la 13-an de marto 1931
puce  Aùdado de la Nacia Federacio de la Libera Penso
Liberpensula frakcio
puce L. Sosnovski, "La kvinjaro de Sovetlandoj. Jarkvino de la Oktobra Revolucio", 1923, eldono de Centra Komitato de Sovetlanda
puce Gazetkomuniko de la 16a de marto 2006
Liberpensula frakcio
puce Einstein kaj SAT
puce Instruado de religio en la italaj lernejoj
puce Religio en la lernejoj en Kanado
Liberpensula frakcio
puce Romain Rolland kaj SAT
puce L’ medalo al l’ papo
el : International Humanist News Junio 2006, p. 24
puce Esperanto vojo al humanismo
La Liberpenso adresas siajn plej korajn bondezirojn al Benoît XVI :
puce HAPPY BIRTHDAY, SINJOR’ VATICAN !
Liberpensula Frakcio
puce KONTRAŬKLERIKALA LITERATURO
Liberpensula Frakcio
puce Klerikokratio en Kroatio
puce Laikeco kaj neŭtraleco rilate religiojn
Liberpensula Frakcio
puce Sanktulo eksigita
puce Universala Kongreso de Esperanto en Japanio (elsendo de France-Culture 2007)
Liberpensula Frakcio
puce  Travivita laikeco en Francio
Liberpensula Frakcio
puce Germanaj eklezioj prirabas siajn perditajn ŝafojn
Liberpensula Frakcio
puce Laikeco kaj religioj en Francio
Liberpensula Frakcio
puce Evoluismo kaj kristanismo
Liberpensula Frakcio
puce Vero
Liberpensula Frakcio
puce Georgo Lagrange : Letero al kristana kamarado
Liberpensula Frakcio
puce Kontraŭklerikalaj Bildrakontoj
Liberpensula Frakcio
puce Ateistaj kaj liberpensaj bildrakontoj
puce Filmo de Esperanto de Dominique Gautier
Liberpensula Frakcio
puce Ateistaj kaj liberpensaj bildrakontoj 2
puce Libroj kaj dokumentoj kiuj mencias la liberpensulojn
puce Politikaj bildoj
puce Kien Vatikano ?
puce Libera programaro
puce Claude Nourmont
Liberpensula Frakcio
puce Internacia Kongreso de la Liberpensuloj - 1907 en Prago ( Ĉeĥio)
puce Retrospektivo pri centjara rezolucio de la Libera Penso favore al Esperanto
Liberpensula frakcio
puce La papo omaĝas al la kardinalo kiu prezidis Eklezion atencintan al triono de miliono da infanaj viktimoj.
Liberpensula frakcio
puce Tri pafekzekutitoj por averto baldaŭ rehabilititaj
Granda Oriento de Francio
puce Blanka libreto de laikeco
puce Usono : haltigu la cenzuron
puce Turkio : manifestacio en Istambulo kontraŭ kontrolo de interreto
puce Francio : ciber-cenzuro : Francio akuzita far la reto “Raportistoj Sen Landlimoj” (RASL)
puce Vjetnamio : 65-jara blogisto kondamnita al 15 jaroj da malliberejo
puce INDECT : pli danĝera ol ACTA, HADOPI kaj LOPPSI kunigitaj !
Liberpensula frakcio
puce Kontraŭklerikalaj bildoj
puce EU : Post SOPA kaj PIPA en Usono, ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement = Plurŝtata interkonsento kontraŭ Falsado) envenas en la Eŭropan Parlamenton
Liberpensula frakcio
puce La Libera Penso
puce Mocio de la Tutmonda kongreso de la Libera Penso
puce Deklaracio de Internaciista Humanista kaj Laika Unuiĝo
puce EL RESPUBLIKISMO ĜIS ESPERANTO TRA FRAMASONARO
puce Julio Mangada Rosenörn, la antonomazia esperantisto
Liberpensula frakcio
puce La 95-a SAT-kongreso okazis en Moskvo en 2022
puce Kongreso de SAT en Beogrado 2006
Liberpensula frakcio
puce Pri arkivoj de la liberpensula frakcio
puce Fondo de Internacia Asocio de Liberpenso (laŭ iniciato de la Internacia Kunliga Komitato de Ateistoj kaj Liberpensuloj)
puce Parolado de Zamenhof en la dua universala kongreso (1906) de Ludwik Lejzer Zamenhof
puce Vladimir Iljiĉ Lenin La Sinteno de la Laborista Partio al Religio
puce Friedrich Engels : La programo de la blankistaj elmigrintoj el la Komunumo − 1873
puce Trockismo kaj Esperanto
puce Marx pri Religio : Ground Zero
puce Bildojn de Aganta Ateisto (Fejsbuko)
puce Bildojn de MOVADO SEN DIOJ (Fejsbuko)
puce  Manifesto por la konscienc-libereco
puce Antono GRAMŜI (Antonio Gramsci) kaj religio
Liberpensula frakcio
puce Liberpenso de la departemento Lot
Liberpensula frakcio
puce Liberpensajn Arkivojn Sennaciulo, Sennacieca Revuo, Nova Epoko 1921-1940
puce Radio libertaire Liberacana Radio
puce Manifesto : kial ni estas skeptikuloj ?
puce Radio Canal Sud Toulouse Radio Kanalo Sudo Tuluzo
Liberpensula frakcio
puce Kurso de esperanto franclingve kaj esperanto Racia Kurso
puce Gvidrezolucio kaj deklaracio de la 87-a SAT-Kongreso en Dinano
puce Printempa festo de Esperanto de UFE kaj Libera Penso
Liberpensula frakcio
puce Radio Antenne d’OC Lot Radiob Anteno d’Ok
Liberpensula frakcio
puce Internacia Societo Esperantista de Liberpensuloj
Liberpensula frakcio
puce Theresa Yelland-Suĵadinova
Liberpensula frakcio
puce Henri Chabrière-Respondeculo de la Liberpensula Frakcio de 1985/86
Liberpensula frakcio
puce Militanta Ateismo 1
Liberpensula frakcio
puce Suzanne Calas -Respondeculino de la Liberpensula Frakcio de 1987-2000
Liberpensula frakcio
puce La Liberpenso en la Eŭropa Kongreso de la Skeptikuloj.
puce Bildojn kontraŭkapitalismajn (Telegramo)
Liberpensula frakcio
puce Gustav Adolf Waldmann Respondeculo de la Sekcio Liberpensula en 1931-32
puce Nekonato : la Zamenhofa Homaranismo
Liberpensula frakcio
puce Kurt Klaps Sekretario de la sekcio liberpensula en 1925-31
puce Dokumentoj de kaj pri André Caubel (La Proleta Revolucio) Respondeculo de la Liberpensula Frakcio de 1961-69
Liberpensula frakcio
puce Enciklopedio de Esperanto 1933 Liberpensuloj
Liberpensula frakcio
puce Ino Kolbe Zur Geschichte des Deutschen Esperanto- Bundes in Leipzig (Westsachsen), Landesverband Sachsen des Deutschen Esperanto-Bundes e.V., Leipzig 1996, 2-a parto, p. 22 p. 48-50
puce Alparolo. France Culture, la 12an de marto 2006.
puce Pri Gilbert Lebec liberpensulo
Liberpensula frakcio
puce Komunista biblioteko 1929
puce Pri Yves Peyraut (Ivo)
Liberpensula frakcio
puce Kandidov Eklezio kaj la oktrobra revolucio 1931
Liberpensula frakcio
puce Nikolao Buĥarin : Financa kapitalo en la papa mantelo
Liberpensula frakcio
puce Sennaciismo kaj internaciismo B.Ejdelman kaj N.Nekrasov
Liberpensula frakcio
puce V.Adoratskij Kio estas marksismo kaj leninismo 1932
puce La Permenta Revolucio
puce Ulrich Lins Lenin kaj Esperanto 1970
Liberpensula frakcio
puce Libroj de la Liberpensula Frakcio kaj alia
Liberpensula frakcio
puce Patriotismo, kristanismo kaj patriotismo de Tolstoj
Liberpensula frakcio
puce Cibermilito kaj la Libera Penso
Liberpensula Frakcio
puce Eŭgeno Lanti
Liberpensula frakcio
puce Kongreso de revoluciaj esperantitoj 1931 SAT
Liberpensula frakcio
puce Ulrich Lins Lanti antaŭ Silone kaj Orwell 1990
puce 13 monde famaj Civitanoj de la Mondo alvokas
Liberpensula Frakcio
puce 1905-2005 CENTJARIĜO POR ESPERANTISTOJ
puce 1909 : FRANCESC GALCERAN FERRER, DEFENDANTO DE FERRER I GUÀRDIA