Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Liberpensula frakcio

DEKLARACIO DE LA LIBERPENSO Kontraŭ la milito, por la Paco !

NACIA FEDERACIO DE LA LIBERPENSO


NACIA FEDERACIO
DE LA LIBERPENSO
Membro de
la Internacia Asocio de la LiberPenso (AILP)
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS
Tel. : 01 46 34 21 50
libre.pensee@fnlp.fr – https://www.fnlp.fr

– DEKLARACIO DE LA LIBERPENSO –

Kontraŭ la milito, por la Paco !
Por la rajto de la popoloj decidi mem !
Halt al la bombadoj kaj al la amas-mortigoj en Ukrainujo !

Oni nun troviĝas antaŭ rondo de hipokritantoj kaj de cinikuloj kiuj fajfas je la rajtoj kaj je la vivo de la Ukrainoj. La militista alfronto kiu nun okazas estas nenio krom la armita vizaĝo de konfliktoj ekonomiaj kaj strategiaj.

Temas pri la konflikto inter du imperiaj potencoj : unuaflanke la rusaj oligarĥoj, veraj rabistoj de la ekonomio, kaj aliflanke Usono kun siaj agro-nutraĵaj kaj milit-industriaj premgrupoj. La landoj de Eŭrop-Unio estas nur kromaĵo de la nord-amerikaj interesoj, inkluzive kiam tio kontraŭas iliajn proprajn energiajn interesojn.

Komuna intereso por la milito

Ni rememoru kion diris Carl von Clausewitz : « La milito estas nenio krom la pluaĵo de la ekonomio sub aliaj formoj ». Ja temas pri ekonomiaj interesoj kaj pri profitoj kiuj oponigas du rabo-bestojn kiuj celas dispecigi la popolojn. Ekzistas komuna intereso je la konflikto por depreni de la alia ekonomiajn predojn ĉiufoje pli gravajn.

Kun la milito, ĉiam estas propagando por milito

● Oni diras nin : « Poutine estas la nova Hitler, oni lin haltigu ». Se tio estus vera, nu kial NATO ne intervenas milite en Ukrainujo ? Oni respondas al ni : « Ĉar Ukrainujo ne estas membro de NATO kaj ĉar ne ekzistas laŭleĝaj bazoj por tion fari. » Sed kiam NATO bombadis Jugoslavujon kaj invadis Afganujon, tiuj du landoj ne estis membroj de NATO kaj ne estis pli da laŭleĝaj bazoj por tio. Regas do hipokriteco.

● Se oni komparas Poutine kaj Hitler, kiu unue aneksis la Sudetojn (kiu nekontesteble estis germana), kaj diris poste « ni negocu, ni diskutu » ; kial diri nun flanke de NATO kaj de ĝiaj zelotoj : « Oni eknegocu » ? Fari tion, laŭ la logiko de komparo kun Hitler, estas antaŭ-akcepti la aneksojn fare de Poutine. Oni konas la rezulton pri Hitler kaj ĉu oni devus refari la samon kun Poutine ? Tio klare signifas ke eĉ la laŭdantoj de tiu tezo ne kredas ĝin.

● Oni diras al ni ke Poutine malrespektis la Interkonsentojn de Minsk, kio estas vera ; sed kial tiu oni ne diras ke Usono kaj NATO mem malrespektis la unuajn interkonsentojn ĉirkaŭante la okcidentan Rusujon per vera muro de milita superarmado de la siaflankaj landoj. Tio estis entute kontraŭa al la Interkonsentoj de Minsk kiuj garantiis al Rusujo ke ne okazos militista alvastigo al Rusujo.

Poutine mensogas, sed tiuj militistaj entrudiĝoj en Ukrainujon estas nenio krom la respondo al la militistaj entrudiĝoj de Usono en la orient-eŭropajn landojn por ĉirkaŭi Rusujon. Usono kaj NATO mensogas, Poutine mensogas kaj ambaŭ kampoj uzas la mensogojn de la aliaj je sia profito.

Kiu instigas al la milito ?

Nenegeble Poutine kaj Biden havas komunan intereson al decido de la konflikto profite al siaj propraj interesoj kaj la popoloj suferas, ĉar la popolojn oni priŝtelas kaj mortigas.

Por ĉesigi la militon kaj la amas-mortigojn, estas necese haltigi la brakon de tiuj kiuj instigas al murdo kaj al krimo.

La vera dramo

Neniu povas ignori la ligojn historiajn, kulturajn, politikajn inter la Ukrainoj kaj la Rusoj kiuj estas pli ol frataj popoloj, ĉar Ukrainujo iam estis la lulilo de Rusujo.

La naciismoj de la diversaj registaroj, incititaj de la militema propagando, faris ke la Gefratoj de hieraŭ povas masakri sin reciproke hodiaŭ.

NATO est preta batali kontraŭ Poutine ĝis la lasta sango-guto de la Ukrainoj, sen preni eĉan riskon por siaj trupoj kaj por sia armilaro. Kia hontiga cinikeco !

La LiberPenso deklaras :
• Halt al la bombadoj kaj al la amas-mortigoj !
• Ĉesu ĉiuj militaj, ekonomiaj kaj politikaj entrudiĝoj en Ukrainujo !
• La Paco estas la estonteco de la popoloj !

Parizon, la 27-an de februaro 2022-a