Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Kunveno de komunista frakcio dum SAT-Kongreso en Nitra 2015


Laŭ anonco en kongreslibro okazis la kunveno de komunista frakcio.

Oni precipe debatis pri pasinto, kiam agadis aktivaj komunistoj.

Neniu el la ĉeestantoj membras en komunista partio, krom k-do el Svisio.

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !