sat kulturo
serĉado :
 .  ĉefa paĝo  .  indekso  .  Kontakto  .  ĝisdatigita mardon la 2an de julio 2024 . ĝis nun estas 1312 tekstoj
IndeksoRapida enirejo :
BELETRO | DIVERSAJ ARTOJ | ESPERANTO KAJ NI | SCIENCOJ | SOCIO
BELETRO
[ Supren ]
AFORISMOJ
puce Blake : Proverboj el la infero
[ Supren ]
ANEKDOTOJ
puce JUNA AMIKO : Se oni ne lernis ion (anekdoto)
puce La karaj braceletoj
puce Balzac kaj lia tajloro (anekdoto)
puce Seppik : Skeptika vilaĝanino
puce JUNA AMIKO : La enterigo de Moliere (anekdoto)
[ Supren ]
ESEOJ
puce Stig Dagerman : La homa destino ests decidita ĉie kaj ĉiam ! (eseo)
puce Stig Dagerman : Nia bezono de konsolo estas ne satigebla (eseo)
puce Stéphane Hessel : Indignu !
[ Supren ]
FABELOJ
puce Ferenc Szilágyi : Tre moderna fabelo
puce Lippe : Fabeleto
puce Cart : La fosiloj
[ Supren ]
FABLOJ
puce La karoto (fablo el instrulibro de István Szerdahelyi)
puce Turgenjev : Maljunulino
puce Nigra Okulo : Kriegas - Kial ? Pro kio tio estas tiel ? (fablotraduko)
puce Nikolao Nekrasov : Fablo pri gilotin-ŝraŭbeto (fablopoemo)
[ Supren ]
FILOZOFIO
puce Frederiko Nietzsche : Mia feliĉo
puce S. Aarse : Spinoza - La filozofo de la homa feliĉo
puce Henriko Heine : Demandoj
puce Agripo de Neteshejmo : Agripo (1486-1535)
puce La azeno de Buridano
puce Mario Bohoslavsky : Kial ni estas skeptikuloj
puce Petro Levi : Por aŭ kontraŭ Niĉeo ?
[ Supren ]
INFANLITERATURO
puce Dragoslav Heiligstein : Blankaj gardistoj (porinfana librotraduko de Kreŝimir Barkoviĉ)
[ Supren ]
LIBROJ
[ Supren ]
LITERATURHISTORIO
puce  La plej multaj jarkolektoj el niaj plej gravaj fruaj Esperanto-gazetoj estas senkoste legeblaj en la reto (ligoj)
puce Jakvo Ŝram : Günter Grass aŭ La potenco de la malsukcesintoj
puce  Orsinger : Eluzita Generacio - Beat Generation (artikolo)
puce  Orsinger : La sonĝo de Aldo Manuzio
[ Supren ]
POEMOJ
[ Supren ]
RAKONTOJ
[ Supren ]
ROMANOJ
[ Supren ]
VERKISTOJ
DIVERSAJ ARTOJ
puce Charlie Chaplin : Parolo el la filmo "La granda diktatoro"
puce Ĉiuj artoj kontribuas al la plej granda el ĉiuj artoj, al tiu vivi. (Breĥt)
puce Orsinger : La afrikaj dancoj, genealogio de la supervivo
[ Supren ]
BILDA ARTO
puce Chen Ya Ling : Vojaĝi gaje kaj agrable en skribo kaj versaĵo (artikolo)
[ Supren ]
FILMO KAJ TEATRO
puce Hans-Georg Kaiser : Ĉaplino
puce Georg Büchner : Ĉe la kapitano (el teatraĵo "Voĵcek")
puce Arno Lagranĝ’ : Pludoni la teatran torĉon (el artikolo)
puce AKTO V el „Hamleto“ de Ŝekspiro,
puce Esperanto (filmo)
puce Herman Heijermans : Virinoj rakontas... (Fragmento el la teatraĵo "Bona espero")
puce Trevor Holton : Rifuĝanto (skeĉo)
[ Supren ]
MUZIKO
puce  Orsinger : Butoo, la cindroj de milito
puce Vinko Markov : Iom pri nuntempa usona muziko
puce Wennergren : Popularmuzika terminaro en Esperanto
puce Rol : La socia enhavo de l’ ĵaz‑muziko
[ Supren ]
PLASTIKAJ ARTOJ
puce T-ĉemizo INTERNACIA SOLIDARECO
puce Orsinger : Shigeru Ban - Kiel recikligi domon post katastrofo ? (artikolo)
puce Orsinger : Arto kaj naturo (artikolo)
puce Orsinger : La riĉeco de l’ papero (artikolo)
puce Konstruado de paperŝipeto (instrua desegno)
ESPERANTO KAJ NI
puce Alberto Fernandez : La ideologia stumblo inter socialismo kaj (la) internacia lingvo (artikolo)
puce Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la periodo 1911-1941
puce Ludoviko Renn : Esperanto-literaturo (artikolo)
puce Jakvo Ŝram : Esperanto kaj ’Alternativa Tutmondismo’
puce Djémil Kessous : Raŭmismo kaj postmodernismo (artikolo)
puce David Kelso : Esperante pri kio, efektive ? (prelego)
puce T-ĉemizo : Internacia solidareco
puce Jakvo Ŝram : Kion signifas por mi Esperanto (prelego)
puce Djémil Kessous : Raŭmismo kaj novliberalismo (artikolo)
puce Petro Levi : Esperanto kiel kultura mondolingvo el vidpunkto de franca komunisto (eltiraĵo de prelego)
puce Mikaelo Onfrajo (Michel Onfray) : Ĉe du lingvaj ekstremoj (antaŭparolo por la esperanta eldono de traktaĵo pri ateologio)
puce Michel Duc Goninaz : La lecionoj de “La danĝera lingvo” - esperantismo, politiko kaj “neŭtraleco” (artikolo)
[ Supren ]
Historio de SAT
puce "Liberiga Stelo" al la Verdruĝuloj
puce Letero al Lanti koncerne la « Postvojaĝajn pripensojn »
puce Vortoj de k-do E. Lanti
puce Antaŭ nia Kongreso (1926)
[ Supren ]
Kulturo en SAT-kongresoj
puce Kálmán Kalocsay : "La Saimaa" (deklamo en la adiaŭa vespero de SAT-kongreso)
puce Foto kun parto de la partoprenantoj de l’ SAT-kongreso en Dinano
puce Ĵak le Puil kantas : Ekkiam regas am’ sur ter’
puce Paloma kaj Andrea kantas : La pluvo
puce Jakvo Brel : Kiam restas am’ nur (kantas FaMo)
[ Supren ]
Portretoj
puce Vinko Markov : Niaj karaj « eminentuloj » : kelkaj rimarkindaj SAT-anoj
puce Léo Robert : Henri Ménard, pliera subtenanto de ICEM-ESPERANT0
puce Feliĉan centjariĝon al la plej malnova SAT-ano !
puce Johano Aber (Habert) 1875-1937 (Nekrologo)
puce SAT funebras pri Eduardo Vivancos
puce El letero de interbrigadisto Francisko Haiderer
puce Vinko Markov : Memore al... Georgo Lagranĝ’ (1928-2004)
puce Marcelo Redoulez : Memore al Johano-Luko Berĝono
puce NikSt : Dimitrij Sneĵko estis la unua
[ Supren ]
Sennaciulo
puce SAT-ORGANO
SCIENCOJ
[ Supren ]
LINGVOSCIENCO
puce Sebastian Herrmann : La suna flanko de l’ parolado (artikolotraduko)
[ Supren ]
POPULARSCIENCO
puce Goeto : La naturo
puce La ciklo de l’ akvo (desegno)
puce Vinko Markov : La franca nacia naturscienca muzeo, elstara defendanto de la laikeco (artikolo)
SOCIO
[ Supren ]
AGRIKULTURO
puce Manifesto pri Estonteco de Semoj
puce Pri la malsato de kamparanoj
puce Eltrovi terkulturiston de la vivo
puce Kilombanoj haltigis la funkciadon de la Aracruz Celulose S/A
puce Batalo de l’ kamparanoj en Japanio
[ Supren ]
ANARKIISMO
puce Stig Dagerman : La anarĥiismo kaj mi (eseo)
puce Nikolao STEPANOV : FUTERFAS - Sorto de anarkiisto-esperantisto
puce Anarĥiismo (A. Borovoj)
puce E.Lanti : Duonhoron kun Errico Malatesta (intervjuo)
puce  Cristian Sabaŭ : La krizo kaj foresto de solvoj, karakterizo de la ĉi-jarmila komenco (prelego)
puce  A. Neselbergs (17 457) : Kiel mi iĝis anarkisto k SAT-ano.
[ Supren ]
BESTOJ
puce Viktor Auburtin: : Ora et labora ! (humuraĵo)
[ Supren ]
FESTOJ
[ Supren ]
KOMUNISMO
puce Castaño : Adiaŭ Marcelino
puce Levi : Kio estas burĝo ?
puce Laurat : Aŭstro – marksismo
puce Marksistaj Interretaj Arkivoj -Esperanto
puce Ŝram : Pri klasbatalo kaj la universala signifo de la vorto(artikolo)
puce Komunista Manifesto
puce Strittmatter : Batalo kontraŭ la ruĝaj kovertoj (artikolotraduko pri koruptado en Ĉinio)
puce Kessous : Klasbataloj kaj socia progreso
puce Levi : Ĉu komunismo mortis ?
[ Supren ]
LABORISTOJ & LABORO
puce Mesaĝo de Koreaj amaskomunikilaj laboristoj
puce HORI Yasuo : Kontraŭbatalu, japanaj laboristoj (artikolo)
puce Alvoko al internacia solidareco kun la laboristoj de okupitaj fabrikoj en Venezuelo
puce Tahira Masako : Pri la situacio de laboristoj en funebra kompanio en Japanio (artikolo)
puce Abilio Ribeiro : Skizo pri la laborista kaj socia movadoj en Portugalio (1/2)
puce Abilio Ribeiro, S. A.T.-ano 1504a. : Skizo pri la laborista kaj socia movadoj en Portugalio (2/2)
puce EM. J. Nicolaŭ : El Rumanujo. (1913)
puce Interna regularo priskribanta la laborkondiĉojn de la oficejaj dungitoj en Francio en la jajro 1830
puce Jakvo Ŝram : Senlaboreco kaj malriĉeco (artikolo)
puce  Malebligu la fermon de IMPA – fabriko mastrumata de laboristoj
puce La laboro de la pli aĝaj salajruloj (el interreta SAT-diskuto)
puce Marks kaj Engels pri la laboro (citaĵotradukoj)
puce El Usono (1913)
puce Splita SAT-ano : El Jugoslavio (1923)
puce Bob Black : La abolo de la laboro (broŝuro)
puce Alvoko al solidareco de laboristoj ĉe Mitsubishi en Venezuelo — Defendu la sindikaton, ne permesu maldungojn !
puce Agnès Maillard : Elektu vian flankon, kamarado
puce Urba rekonstruada politiko forpelis loĝantojn kaj finfine murdis homojn.
[ Supren ]
NUTRADO
puce Thora Goldschmidt : La manĝoĉambro
puce Manifesto de vegetaranoj kaj vegetaĵanoj
puce Deklaracio de Kembriĝo pri Konscio*
puce Kial Vegetara Sekcio en laborista asocio kiel SAT ?
puce Ludoviko Uhland : Vizito de gastejo (rimpoemtraduko)
[ Supren ]
PACO
puce Nakaniŝi Rei : Al vi, infanoj de paco, plorante komencu rezisti (prozpoemtraduko)
puce Hans-Georg Kaiser : Pacon ne nur je Kristnasko (rimpoemo)
puce Em. J. Nicolaŭ : Mensoga Paco.
puce Internacia tago de mondpaco (poŝtkarto)
puce Ronald J. Glossop : Edukado al paco (artikolo)
[ Supren ]
POLITIKO
puce Intervjuo kun franca patro kaj ties filo post la atenco en Parizo : Ili havas armilojn, sed ni florojn...
puce Gary Mickle : La nova dekstrularo (artikolo)
puce Mortulaj ŝipoj kaj la amastombejo Mediteraneo
puce T-ĉemizo Internacia solidareco
puce Roland Peters : Transversa fronto inter dekstro kaj maldekstro (artikolo)
puce D. Sherriff : La Priorganiziga Teorio de Daniel de Leon (artikolo)
puce Ĝemil Ksus Pri la origino de la civitana milito en Sirio
puce Mikis Teodorakis : Herooj komparataj kun krimuloj (artikolo)
puce Marteno Lutero King : Revon havas mi
puce Jean-Patrick Annequin : Pensi la Komunumon hodiaŭ
puce Victor PORI : Kiuj estas la veraj "novkuloj" ?
puce Ni certigu la malsukceson de ekstremdekstro la 7an de julio !
puce Kabe : Ordona cirkulero de la sultano al la turkaj gazetoj
puce MEDEF (Tutlanda organizo de francaj mastroj) - franca registaro, konstitucio de Eŭropo, kapitalista tutmondigo,
puce Vinko Markov : Dekstro kaj maldekstro - kia estas la diferenco ?
puce I.N.O. : La Lappo-faŝistoj en Finnlando
puce Ziegler : Ili havas pli da potenco ol iam ajn posedis imperiestro
[ Supren ]
RELIGIO
puce  Prof. dr-o. teol. Manfred Becker-Huberti : Marteno disdividas sian mantelon (artikolotraduko)
puce Georgo Lagrange : Letero al kristana kamarado
puce Georgo Lagrange : Evoluismo kaj kristanismo
puce Jan Hus : Vero (prozpoemtraduko)
puce Marks por ĉiuj (14) Pri la religio
[ Supren ]
SENNACIISMO
puce  Albert Camus : Letero al alĝeria aktivulo
puce Viola Murasaki : Sennaciisma edukado
puce Gari Mikle : Sennaciismo, kosmopolitismo, kontraŭnaciismo
puce Mira Makivić : Pri la nacieco kaj sennacieco
puce Jakvo Ŝram : Naciismo, internaciismo, sennaciismo
puce Petro Levi : Kio estas "Sennacieco de SAT" ?
puce Nikolao Gudskov : Antinomioj de la nacia disvolviĝo
puce Johano ĴORES (JAURES) : Internaciismo – patriotismo
[ Supren ]
SINDIKATOJ
puce M. Ĵ. Perlow : Usona Socialista Movado
puce Afiŝoj de la usona sindikato I.W.W.
puce Bilanco pri la ĝenerala striko en Francaj Antiloj
puce Britta Gröndahl : Sindikatismo - kio estas tio ?
puce Ivo Peyraut : Historio de la franca CNT
puce Kiom da sindikate organizitaj laboristoj ekzistas ?
[ Supren ]
SOCIOLOGIO
puce Aĉeti - forĵeti - aĉeti (dokumenta filmo kun subteksto en Esperanto)
puce Wolfgang Sofsky : En la interno de la citadelo ĉio estas permesata (traduko de disputa skribo)
puce Anwar : Doni almozon estu en Norvegio same tiel punenda kiel preni almozon (artikolotraduko)
puce Biciklado, specifa rilato al tempo kaj spaco
puce Jean Ziegler Pri "natura selekto" (artikolotraduko)
[ Supren ]
SOCIOSCIENCO
puce Mozaiko de konsideroj pri la 21-a jarcento
puce Ne pafu ien ajn !
puce Vinko Markov : Kial necesas plubatali kontraŭ la hitlertipaj malbonaĵoj
puce Jakvo Ŝram : Progreso, katenoj kaj memmastrado.
[ Supren ]
SPORTO
puce Georg Rüschemeyer : La sento pri nevenkebleco (pri Martina Hingis kaj drogoj en la sporto)
[ Supren ]
TURISMO
puce Kial la valizo kaj la kofro ankoraŭ nun estas la plej bonaj kamaradoj de la vojaĝanto (artikolotraduko)
puce Hans-Georg Kaiser : Balkonio
puce Ne matura por la insulo (Pri la problemo simple fari forpermeson - sen poŝtelefono kaj tekkomputilo)
[ Supren ]
TUTMONDAJ AFEROJ
puce Valo : La « Kvara Mondo » (artikolo)
puce Jakvo Ŝram : Internacia solidareco (prelego)
puce Jean Ziegler : Tial mortas la homoj (traduko el faklibro)
puce Jorge Martin : Kunteksto de la ŝtatrenverso en Honduro
puce Ronald J. Glossop : Ĉu vi estas mond-civitano ? (interparolado)
puce Levi : Lapenna pri la homaj rajtoj (artikolo)
puce Cristovam Buarque : Internaciigado (Parolado de la brazila Ministro pri edukado en Usono (2004)
puce  Ĵo Lomoso : Ĉu ankaū vi de tempo havas senton de malsekureco ? (artikolo)
puce Marcos Roitman Rosenmann : La afrika elmigranto - sango kaj morto
puce Ludo De Brabander : Nov-Koloniismo (artikolo)
[ Supren ]
ULINOJ
puce Kai Strittmatter : Lastaj lotusfloroj
puce Vinko Markov : Ĉu ni daŭre edziĝu ? (artikolo)
puce Vinko Markov : Kio pri la SAT-aninoj ?
puce Suharta Teresia : Peticio al la japana registaro
puce Viroj estas ...
puce Orsinger : La obskuraj kuirejoj
puce Svedaj feministinoj kun nudaj mamoj en banejo
puce Usona sindikatino sur pentraĵo : "Ni povas..."
puce Vinko Markov : Ja egalaj, sed ne samaj
puce Jeanne Rubiner : Superpatrinoj (artikolo pri virpatrinoj)
puce Informoj de la unuiĝo "Terre des femmes" : Endomaj mistraktadoj
puce Enketo pri inaj rajtoj en diversaj landoj


Supren