sat kulturo
serĉado :
 .  ĉefa paĝo  .  indekso  .  Kontakto  .  ĝisdatigita dimanĉon la 23an de oktobro 2022 . ĝis nun estas 1352 tekstoj
IndeksoRapida enirejo :
Beletro | Diversaj artoj | Esperanto kaj ni | Sciencoj | Socio
Beletro
[ Supren ]
Aforismoj
puce Vilhelmo Blake : Proverboj el la infero (tradukis Fil)
[ Supren ]
Anekdotoj
puce JUNA AMIKO : Se oni ne lernis ion (anekdoto)
puce La karaj braceletoj (anekdoto el Fundamenta Krestomatio)
puce Balzac kaj lia tajloro (anekdoto)
puce Seppik : Skeptika vilaĝanino (anekdoto)
puce JUNA AMIKO : La enterigo de Moliere (anekdoto)
[ Supren ]
Eseoj
puce Stig Dagerman : La homa destino ests decidita ĉie kaj ĉiam ! (eseo)
puce Eduardo Galeano : La rajto deliri (la humuraĵon tradukis kaj legas Miguel Fernández)
puce Stig Dagerman : Nia bezono de konsolo estas ne satigebla (eseo)
puce Stéphane Hessel : Indignu ! (eseo)
[ Supren ]
Fabeloj
puce Ferenc Szilágyi : Tre moderna fabelo
puce Lippe : Fabeleto (rimpoemo)
puce Cart : La fosiloj (Malnova franca fabelo)
[ Supren ]
Fabloj
puce La karoto (fablo el instrulibro de István Szerdahelyi)
puce Nigra Okulo : Kriegas - Kial ? Pro kio tio estas tiel ? (fablotraduko)
puce Kolomano Kaloĉaj : Laŭ ĉies plaĉo (rimpoemo)
puce Nikolao Nekrasov : Fablo pri gilotin-ŝraŭbeto (fablopoemo)
[ Supren ]
Filozofio
puce Frederiko Nietzsche : Tiele parolis Zaratuŝtra (PDF)
puce S. Aarse : Spinoza - La filozofo de la homa feliĉo (eseo)
puce Henriko Heine : Demandoj (prozpoemtraduko)
puce Agripo de Neteshejmo : Agripo (1486-1535) prozpoemtraduko)
puce La azeno de Buridano (pri alegorio)
puce Mario Bohoslavsky : Kial ni estas skeptikuloj
puce Petro Levi : Por aŭ kontraŭ Niĉeo ?
[ Supren ]
Infanliteraturo
puce Dragoslav Heiligstein : Blankaj gardistoj (porinfana librotraduko de Kreŝimir Barkoviĉ)
[ Supren ]
Libroj
[ Supren ]
Literaturhistorio
puce  La plej multaj jarkolektoj el niaj plej gravaj fruaj Esperanto-gazetoj estas senkoste legeblaj en la reto (ligoj)
puce Jakvo Ŝram : Günter Grass aŭ La potenco de la malsukcesintoj
puce Cirilo Orsinger : Eluzita Generacio - Beat Generation (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : La sonĝo de Aldo Manuzio (artikolo)
[ Supren ]
Mitoj
[ Supren ]
Poemoj
[ Supren ]
Rakontoj
[ Supren ]
Romanoj
[ Supren ]
Verkistoj
Diversaj artoj
puce Ĉiuj artoj kontribuas al la plej granda el ĉiuj artoj, al tiu vivi. (Breĥt)
puce Cirilo Orsinger : La afrikaj dancoj, genealogio de la supervivo (artikolo)
[ Supren ]
Bilda arto
puce Chen Ya Ling : Vojaĝi gaje kaj agrable en skribo kaj versaĵo (artikolo)
[ Supren ]
Filmo kaj teatro
[ Supren ]
Muziko
[ Supren ]
Plastikaj artoj
puce T-ĉemizo INTERNACIA SOLIDARECO
puce Cirilo Orsinger : Shigeru Ban - Kiel recikligi domon post katastrofo ? (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : Arto kaj naturo (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : La riĉeco de l’ papero (artikolo)
puce Konstruado de paperŝipeto (instrua desegno)
Esperanto kaj ni
puce Alberto Fernandez : La ideologia stumblo inter socialismo kaj (la) internacia lingvo (artikolo)
puce Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la periodo 1911-1941
puce Ludoviko Renn : Esperanto-literaturo (artikolo)
puce Jakvo Ŝram : Esperanto kaj ’Alternativa Tutmondismo’
puce Djémil Kessous : Raŭmismo kaj postmodernismo (artikolo)
puce David Kelso : Esperante pri kio, efektive ? (prelego)
puce T-ĉemizo : Internacia solidareco
puce Jakvo Ŝram : Kion signifas por mi Esperanto (prelego)
puce Djémil Kessous : Raŭmismo kaj novliberalismo (artikolo)
puce Petro Levi : Esperanto kiel kultura mondolingvo el vidpunkto de franca komunisto (eltiraĵo de prelego)
puce Mikaelo Onfrajo (Michel Onfray) : Ĉe du lingvaj ekstremoj (antaŭparolo por la esperanta eldono de traktaĵo pri ateologio)
puce Michel Duc Goninaz : La lecionoj de “La danĝera lingvo” - esperantismo, politiko kaj “neŭtraleco” (artikolo)
[ Supren ]
Historio de SAT
puce "Liberiga Stelo" al la Verdruĝuloj
puce Vortoj de k-do E. Lanti
puce Historia SAT-AFIŜO
puce Antaŭ nia Kongreso (1926)
[ Supren ]
Kulturo en SAT-kongresoj
[ Supren ]
Portretoj
puce Vinko Markov : Niaj karaj « eminentuloj » : kelkaj rimarkindaj SAT-anoj
puce Léo Robert : Henri Ménard, pliera subtenanto de ICEM-ESPERANT0
puce Feliĉan centjariĝon al la plej malnova SAT-ano !
puce Johano Aber (Habert) 1875-1937 (Nekrologo)
puce SAT funebras pri Eduardo Vivancos
puce El letero de interbrigadisto Francisko Haiderer
puce Vinko Markov : Memore al... Georgo Lagranĝ’ (1928-2004)
puce Marcelo Redoulez : Memore al Johano-Luko Berĝono
puce NikSt : Dimitrij Sneĵko estis la unua
[ Supren ]
Sennaciulo
puce SAT-ORGANO
Sciencoj
[ Supren ]
Lingvoscienco
puce Eduardo Galeano : La lingvo (el "Memoro pri la fajro")
puce Sebastian Herrmann : La suna flanko de l’ parolado (artikolotraduko)
[ Supren ]
Popularscienco
puce Goeto : La naturo (artikolotraduko)
puce La ciklo de l’ akvo (desegno)
puce Vinko Markov : La franca nacia naturscienca muzeo, elstara defendanto de la laikeco (artikolo)
Socio
[ Supren ]
Agrikulturo
puce Manifesto pri Estonteco de Semoj
puce Intervjuo kun Vandana Shiva (pri la malsato de kamparanoj)
puce Eltrovi terkulturiston de la vivo (intervjuo fare de Paz)
puce Kilombanoj haltigis la funkciadon de la Aracruz Celulose S/A
puce Batalo de l’ kamparanoj en Japanio
[ Supren ]
Anarkiismo
puce Stig Dagerman : La anarĥiismo kaj mi (eseo)
puce Nikolao STEPANOV : FUTERFAS - Sorto de anarkiisto-esperantisto
puce Anarĥiismo (A. Borovoj)
puce E.Lanti : Duonhoron kun Errico Malatesta (intervjuo)
puce  Cristian Sabaŭ : La krizo kaj foresto de solvoj, karakterizo de la ĉi-jarmila komenco (prelego)
puce  A. Neselbergs (17 457) : Kiel mi iĝis anarkisto k SAT-ano.
[ Supren ]
Bestoj
puce Viktor Auburtin: : Ora et labora ! (humuraĵo)
[ Supren ]
Festoj
[ Supren ]
Inoj
puce Kai Strittmatter : Lastaj lotusfloroj (artikolo pri malgrandaj piedoj en Ĉinio)
puce Vinko Markov : Ĉu ni daŭre edziĝu ? (artikolo)
puce Vinko MARKOV : Kio pri la SAT-aninoj ? (artikolo)
puce Suharta Teresia : Peticio al la japana registaro
puce Cirilo Orsinger : La obskuraj kuirejoj (artikolo pri sorĉistinoj en la historio)
puce Svedaj feministinoj kun nudaj mamoj en banejo
puce Usona sindikatino sur pentraĵo : "Ni kapablas- kaj ni atingos la celon en gloro. "
puce Vinko Markov : Ja egalaj, sed ne samaj (artikolo)
puce Sarah Kirsch : Jen tiu ĉi vespero, Bettina (prozpoemtraduko)
puce Internacia Tago de l’ Inoj je la 8a de marto
puce Jeanne Rubiner : Superpatrinoj (artikolo pri virpatrinoj)
puce Informoj de la unuiĝo "Terre des femmes" : Endomaj mistraktadoj
puce Enketo pri inaj rajtoj en diversaj landoj
[ Supren ]
Komunismo
puce Faustino Castaño : Adiaŭ Marcelino
puce Petro Levi : Kio estas burĝo ?
puce Lucien Laurat : Aŭstro – marksismo (artikolo)
puce Marksistaj Interretaj Arkivoj -Esperanto
puce Jakvo Ŝram : Pri klasbatalo kaj la universala signifo de la vorto(artikolo)
puce Komunista Manifesto
puce Strittmatter : Batalo kontraŭ la ruĝaj kovertoj (artikolotraduko pri koruptado en Ĉinio)
puce Djemil Kessous : Klasbataloj kaj socia progreso
puce Petro Levi : Ĉu komunismo mortis ? (artikolo)
[ Supren ]
Laboristoj & laboro
puce Mesaĝo de Koreaj amaskomunikilaj laboristoj
puce HORI Yasuo : Kontraŭbatalu, japanaj laboristoj (artikolo)
puce Alvoko al internacia solidareco kun la laboristoj de okupitaj fabrikoj en Venezuelo
puce Tahira Masako : Pri la situacio de laboristoj en funebra kompanio en Japanio (artikolo)
puce Abilio Ribeiro : Skizo pri la laborista kaj socia movadoj en Portugalio (1/2)
puce Abilio Ribeiro, S. A.T.-ano 1504a. : Skizo pri la laborista kaj socia movadoj en Portugalio (2/2)
puce EM. J. Nicolaŭ : El Rumanujo. (1913)
puce Interna regularo priskribanta la laborkondiĉojn de la oficejaj dungitoj en Francio en la jajro 1830
puce Jakvo Ŝram : Senlaboreco kaj malriĉeco (artikolo)
puce  Malebligu la fermon de IMPA – fabriko mastrumata de laboristoj
puce La laboro de la pli aĝaj salajruloj (el interreta SAT-diskuto)
puce Marks kaj Engels pri la laboro (citaĵotradukoj)
puce El Usono (1913)
puce Splita SAT-ano : El Jugoslavio (1923)
puce Bob Black : La abolo de la laboro (artikolo)
puce Alvoko al solidareco de laboristoj ĉe Mitsubishi en Venezuelo — Defendu la sindikaton, ne permesu maldungojn !
puce Agnès Maillard : Elektu vian flankon, kamarado ! (elfrancigis Armela LeQuint kaj Ĵak Le Puil)
puce Urba rekonstruada politiko forpelis loĝantojn kaj finfine murdis homojn.
[ Supren ]
Nutrado
puce Thora Goldschmidt, Esperanto per instruaj bildoj, 1919 : La manĝoĉambro
puce Manifesto de vegetaranoj kaj vegetaĵanoj
puce Deklaracio de Kembriĝo pri Konscio*
puce Kial Vegetara Sekcio en laborista asocio kiel SAT ?
puce Ludoviko Uhland : Vizito de gastejo (rimpoemtraduko)
[ Supren ]
Paco
puce Nakaniŝi Rei : Al vi, infanoj de paco, plorante komencu rezisti (prozpoemtraduko)
puce Hans-Georg Kaiser : Pacon ne nur je Kristnasko (rimpoemo)
puce Em. J. Nicolaŭ : Mensoga Paco.
puce Internacia tago de mondpaco (poŝtkarto)
puce Ronald J. Glossop : Edukado al paco (artikolo)
[ Supren ]
Politiko
puce Intervjuo kun franca patro kaj ties filo post la atenco en Parizo : Ili havas armilojn, sed ni florojn...
puce Gary Mickle : La nova dekstrularo (artikolo)
puce Mortulaj ŝipoj kaj la amastombejo Mediteraneo (kun citaĵoj de B.Traven)
puce T-ĉemizo INTERNACIA SOLIDARECO
puce Roland Peters : Transversa fronto inter dekstro kaj maldekstro (artikolo)
puce D. Sherriff : La Priorganiziga Teorio de Daniel de Leon (artikolo)
puce Ĝemil Ksus Pri la origino de la civitana milito en Sirio
puce Mikis Teodorakis : Herooj komparataj kun krimuloj (artikolo)
puce Revon havas mi
puce Jean-Patrick Annequin : Pensi la Komunumon hodiaŭ
puce Victor PORI Kiuj estas la veraj "novkuloj" ?
puce Kabe : Ordona cirkulero de la sultano al la turkaj gazetoj
puce MEDEF (Tutlanda organizo de francaj mastroj) - franca registaro, konstitucio de Eŭropo, kapitalista tutmondigo, jen la sama batalo !
puce Vinko Markov : Dekstro kaj maldekstro - kia estas la diferenco ?
puce I.N.O. : La Lappo-faŝistoj en Finnlando
puce Ili havas pli da potenco ol iam ajn posedis imperiestro (Jean Ziegler en la jaro 2005 en intervjuo pri sia libro „La imperio de la hontindego“)
[ Supren ]
Religio
puce  Prof. dr-o. teol. Manfred Becker-Huberti : Marteno disdividas sian mantelon (artikolotraduko)
puce Georgo Lagrange : Letero al kristana kamarado
puce Georgo Lagrange : Evoluismo kaj kristanismo
puce Jan Hus : Vero (prozpoemtraduko)
puce Marks por ĉiuj (14) Pri la opio religio
[ Supren ]
Sennaciismo
puce  Albert Camus : Letero al alĝeria aktivulo
puce Viola Murasaki : Sennaciisma edukado
puce Gari Mikle : Sennaciismo, kosmopolitismo, kontraŭnaciismo
puce Mira Makivić : Pri la nacieco kaj sennacieco
puce Jakvo Ŝram : Naciismo, internaciismo, sennaciismo
puce Petro Levi : Kio estas "Sennacieco de SAT" ?
puce Nikolao Gudskov : Antinomioj de la nacia disvolviĝo
puce Johano ĴORES (JAURES) : Internaciismo – patriotismo
[ Supren ]
Sindikatoj
puce M. Ĵ. Perlow : Usona Socialista Movado
puce Afiŝoj de la usona sindikato I.W.W.
puce Bilanco pri la ĝenerala striko en Francaj Antiloj
puce Britta Gröndahl : Sindikatismo - kio estas tio ?
puce Ivo Peyraut : Historio de la franca CNT
puce Kiom da sindikate organizitaj laboristoj ekzistas ?
[ Supren ]
Sociologio
puce Aĉeti - forĵeti - aĉeti (dokumenta filmo kun subteksto en Esperanto)
puce Wolfgang Sofsky : En la interno de la citadelo ĉio estas permesata (traduko de disputa skribo)
puce Anwar : Doni almozon estu en Norvegio same tiel punenda kiel preni almozon (artikolotraduko)
puce Biciklado, specifa rilato al tempo kaj spaco
puce Jean Ziegler Pri "natura selekto" (artikolotraduko)
[ Supren ]
Socioscienco
puce Mozaiko de konsideroj pri la 21-a jarcento
puce Ne pafu ien ajn !
puce Vinko Markov : Kial necesas plubatali kontraŭ la hitlertipaj malbonaĵoj
puce Jakvo Ŝram : Progreso, katenoj kaj memmastrado.
[ Supren ]
Sporto
puce Georg Rüschemeyer : La sento pri nevenkebleco (pri Martina Hingis kaj drogoj en la sporto)
[ Supren ]
Turismo
puce Kial la valizo kaj la kofro ankoraŭ nun estas la plej bonaj kamaradoj de la vojaĝanto (artikolotraduko)
puce Hans-Georg Kaiser : Balkonio (rimpoemo)
puce Ne matura por la insulo (Pri la problemo simple fari forpermeson - sen poŝtelefono kaj tekkomputilo)
[ Supren ]
Tutmondaj aferoj
puce Valo : La « Kvara Mondo » (artikolo)
puce Jakvo Ŝram : Internacia solidareco (prelego)
puce Jean Ziegler : Tial mortas la homoj (traduko el faklibro)
puce Jorge Martin : Kunteksto de la ŝtatrenverso en Honduro
puce Ronald J. Glossop : Ĉu vi estas mond-civitano ? (interparolado)
puce Petro Levi : Lapenna pri la homaj rajtoj (artikolo)
puce Cristovam Buarque : Internaciigado (Parolado de la brazila Ministro pri edukado en Usono (2004)
puce  Ĵo Lomoso : Ĉu ankaū vi de tempo havas senton de malsekureco ? (artikolo)
puce Marcos Roitman Rosenmann : La afrika elmigranto - sango kaj morto
puce Ludo De Brabander : Nov-Koloniismo (artikolo)


Supren